Εκτέλεση εργασιών στήν Λ. Μεσογείων στο ύψος του Σταυρού στίς 25&26/7

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 25 και 26-07-2020 κατά τις ώρες 06.00΄έως 20.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εκ περιτροπής στη δεξιά και στην αριστερή λωρίδα της Λ. Μεσογείων, στο υπόγειο τμήμα της στο ύψος της γέφυρας Σταυρού Αγίας Παρασκευής, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης/Γέρακα/Ανθούσας.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.