Πρόσκληση σε τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12/8

ΠΡΟΣ

                                                                       τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12.08.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00  με θέματα:

  1. Γνωμοδότηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Π.Δ/γματος Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού» εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  2. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή του χρηματοδοτούμενου από την ΣΑ ΕΟ47 έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

Αγία Παρασκευή 07-08-2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ