Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή: Υπό προϋποθέσεις η χρήση των σχολικών υποδομών

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησης να τοποθετηθούμε για το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε αρνητικοί στην χρήση αθλητικών υποδομών των σχολικών συγκροτημάτων από τα αθλητικά σωματεία, με τις παρακάτω επισημάνσεις.

  1. Η προοπτική αυτή δεν υποκαθιστά όπως υπονοείται στο έγγραφο που μας κοινοποιήσατε, τις προπονητικές και αγωνιστικές ώρες των κλειστών υποδομών.
  2. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανασταλεί η άμεση και επιτακτική ανάγκη κατασκευής κλειστού προπονητηρίου, δεδομένου ότι η νεολαία και τα αθλητικά σωματεία ασφυκτιούν επί πολλά χρόνια από την έλλειψη κλειστών αθλητικών και άλλων υποδομών.
  3. Είναι πολύ συγκεκριμένα και ελάχιστα τα σχολικά συγκροτήματα που ενδιαφέρουν (για μερική και όχι αποκλειστική χρήση των αθλητικών τους υποδομών ) τα αθλητικά σωματεία και ταυτόχρονα πληρούν τις προϋποθέσεις παραχώρησης χρήσης.
  4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα που θα διασφαλίζουν αφ’ ενός την δημόσια υγεία και την ασφαλή άθληση και αφ’ ετέρου την προστασία της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας.

Με εκτίμηση

Γιώργος Οικονόμου

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή”