Ανασχηματισμός που δεν είναι ανασχηματισμός

Το νέο σχήμα της δημοτικής Αρχής δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με απόφαση του Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Ουσιαστικά δεν υπήρξε ανασχηματισμός, αφού τόσο οι με αντιμισθία, όσο και οι χωρίς αντιμισθία Αντιδήμαρχοι παραμένουν ως έχουν. Δεν έφυγε κανένας, αλλά και κανένας δεν άλλαξε θέση. Οπότε δεν διαταράσσεται η ισορροπία της δημοτικής Αρχής και επιβραβεύεται η μέχρι τώρα πορεία των συγκεκριμένων στελεχών.

Προφανώς το παρόν σχήμα διοίκησης του Δήμου ικανοποιεί πλήρως τον κ. Ζορμπά και αποφάσισε να συνεχίσει με αυτό έως τις 31 Αυγούστου 2021. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης κρίνεται εκ του αποτελέσματος και επί της ουσίας δεν έχουμε καμία ένδειξη για το αντίθετο. Τα στοιχεία συντείνουν στο ότι σε όλες τις Αντιδημαρχίες συντελείται έργο. Αυξημένη δραστηριότητα υπάρχει σε όλους τους τομείς – Διοίκησης, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, Οικονομίας, Τεχνικών Έργων, Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους Αντιδημάρχους με την παραμονή τους για έναν επιπλέον χρόνο να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο/α που ξεκίνησαν με στόχο τα βέλτιστα αποτελέσματα.