Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ -ΠΑΟΔΑΠ στις 7/9

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα  07 Σεπτεμβρίου 2020, με ώρα ενάρξεως την 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415).

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και όρων Διακήρυξης για την Υλοποίηση προγραμμάτων Εργαστηρίων Τέχνης.
  2. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και όρων Διακήρυξης για την Υλοποίηση προγραμμάτων του Δημοτικού Ωδείου.
  3. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και όρων Διακήρυξης για την Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
  4.  Παραχωρήσεις χώρων σε αθλητικούς συλλόγους για αγωνιστικές και προπονητικές ώρες και ρύθμιση αθλητικών θεμάτων για την περίοδο 2020-2021.
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού αντισφαίρισης.
  6. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής της υπ΄αριθ. 53/2020 Αμπόφασης Δ.Σ
  7. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής της υπ΄αριθ. 55/2020 Απόφασης Δ.Σ.
  8. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής της υπ΄αριθ. 56/2020 Απόφασης Δ.Σ.
  9. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής της υπ΄αριθ. 62/2020 Απόφασης Δ.Σ.
  1. Λήψη απόφασης για μείωση μίσθωσης  στα Εκπαιδευτήρια “Διονύσιος Σολωμός”, των  αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού για τη χρονιά 2019-2020 και παραχώρηση χρήσης και όροι για την σχολική περίοδο 2020-2021.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος