Τα βασικά σημεία του αθλητικού νομοσχεδίου

Το σχέδιο νόμου του υφυπουργείου Αθλητισμού με τίτλο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η επεξεργασία του αθλητικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή ολοκληρώθηκε σήμερα και αύριο (17/9, 10 π.μ.) εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με αυτό:

  • Ο περιορισμός των τριών θητειών στην εκλογή του Προέδρου μιας Ομοσπονδίας εξασφαλίζει την ανανέωση στους αθλητικούς φορείς και την εξυγίανση του χώρου. Έως σήμερα παρατηρείται ότι η διοίκηση των Ομοσπονδιών ανήκε επί δεκαετίες στα ίδια πρόσωπα, γεγονός που άλλωστε προκαλούσε την αντίδραση των αθλητών και της εν γένει αθλητικής οικογένειας.
  • Με το Νομοσχέδιο τίθεται η προϋπόθεση τα σωματεία να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε αθλητικές ενώσεις και Ομοσπονδίες με εκπρόσωπό τους ο οποίος συνιστά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με τον τρόπο αυτό καταπολεμάται η ευκαιριακή εκπροσώπηση των σωματείων και ενισχύεται η διαφάνεια και η Δημοκρατία στον χώρο.
  • Η εγγραφή των σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ τίθεται ως προϋπόθεση προκειμένου τα σωματεία αυτά να μπορούν να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών αλλά και για να μπορούν να χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η εγγραφή στο Μητρώο θα έχει ως αποτέλεσμα να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των σωματείων σφραγίδων και να καταγραφούν τα σωματεία που έχουν πράγματι αγωνιστική δραστηριότητα.

H Ελλάδα πάντα πρωτοπόρος με την καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων μεταλαμπάδευσε όχι μόνο το ευ αγωνίζεστε αλλά και το Δημοκρατικό Ιδεώδες της χώρας μας σε όλο τον κόσμο.

Οι εξυγιαντικοί κανόνες και ο εκσυγχρονισμός του χώρου στα διεθνή πρότυπα πρέπει να έχουν εναλλακτικές διαχρονικές λύσεις με το βλέμμα στο μέλλον τόσο σε επίπεδο διοικήσεων όσο Αθλημάτων και Αθλητών.

Γιάννης Σερκεδάκης

Πρόεδρος Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής