Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στήν περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής 3&4 Οκτωβρίου

Το Σάββατο και την Κυριακή, 3 και 4 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οι αλλαγές στη διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν και τις δύο ημέρες κατά τις 07:30 έως 17:00 ως εξής:

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα της Λ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σταυρό Αγίας Παρασκευής, περιοχής Δήμου Αγίας Παρασκευής, ως εξής:

  • Από το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 420 έως το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 428.
  • Από το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 436 έως το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 438.
  • Από το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 444 έως το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 454.
  • Από το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 466 έως το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 468.
  • Από το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 478 έως το ύψος της συμβολής της με τον ο.α. 488.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.