Ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας παραδόθηκε στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

Σε συνέχεια του Συμφώνου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Δήμου Αγίας Παρασκευής, παραδόθηκε σήμερα σε εκπροσώπους του Δήμου ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μαζί με όλο τον επιστημονικό και βοηθητικό εξοπλισμό. Παράλληλα ξεκίνησε από την ΕΕΑΕ η επιμόρφωση του προσωπικού του Δήμου που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό.

Η ΕΕΑΕ σε συνεργασία με τον Δήμο θα καταρτίσει το πρόγραμμα λειτουργίας του οχήματος του κινητού σταθμού μέτρησης. Στο πρόγραμμα αυτό λαμβάνονται υπόψη και αιτήματα πολιτών που υποβάλλονται στην ΕΕΑΕ και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή αιτήματα άλλων φορέων που υποβάλλονται μέσω της Δικτυακής Πύλης του ΕΠΗΠ.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΕΑΕ, καλύπτει κάθε δαπάνη που αφορά τα έξοδα κίνησης, συντήρησης, ασφάλισης και επισκευής του οχήματος και του εξοπλισμού του κινητού σταθμού μέτρησης.

Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δείχνει εμπράκτως την ευαισθησία του σε θέματα ακτινοπροστασίας, ενώ παράλληλα εγκαινιάζει τη συνεργασία του με υπηρεσίες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που ευελπιστούμε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς (παιδεία, περιβάλλον κλπ)

ΕΕΑΕ στη διεύθυνση https://paratiritirioemf.eeae.gr.

Το όλο εγχείρημα συντονίζει ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Αργυρός Ιωάννης, ενώ αποφασιστικό ρόλο για την υλοποίησή του έπαιξε ο πρώην σύμβουλος του Δημάρχου κ. Αθανάσιος Μπαλάσκας (MScΦυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος Α’).