Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρέπει – και θα αποκτήσει – σύγχρονο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Πριν αρκετούς μήνες, το καλοκαίρι του 2020, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς, υπέβαλλε ένα βαρυσήμαντο κείμενο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

 1. Ο  Δήμος της Αγίας Παρασκευής είναι ένα από τα τυπικά παλαιά προάστια της Αθήνας που με την πάροδο του χρόνου – αλλά χωρίς συστηματικό σχεδιασμό – προσπαθεί να διατηρήσει τα θετικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος του παράλληλα με την ανάγκη να μεταλλαχθεί σε μια σύγχρονη αστική πόλη, παρά τα όσα προβλήματα έφερε η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη των παλιών μονοκατοικιών σε εμπορικές πολυκατοικίες με αντιπαροχή, η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών στην περιοχή και η ανάπτυξη σημαντικών υπερτοπικών χρήσεων εκπαίδευσης και έρευνας στα όρια του Δήμου.
 2. Ο Δήμος μας, τόνισε ο Δήμαρχος, διαθέτει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ν. 2508/97 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 278/Δ/2005 αλλά όμως οι επιλογές του στηρίχθηκαν στην εξειδίκευση του τότε εγκεκριμένου Ρυθμιστικό Σχέδιου Αθήνας. Στα 15 χρόνια από την έγκριση του ΓΠΣ Αγίας Παρασκευής μεσολάβησαν σημαντικές αλλαγές στα συγκοινωνιακά δεδομένα και την ιεράρχηση του οδικού του δικτύου, στο δίκτυο κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων αλλά και ο νέος ρόλος που επιφυλάσσει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την Αγία Παρασκευή που, μεταξύ άλλων, την αναγάγει από «Διοικητικό Κέντρο της ΒΑ Αττικής» σε «Εκπαιδευτικό – Ερευνητικό Πόλο». Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που λίγοι πρόσεξαν.
 3. Ο Δήμος μας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία σχεδιασμού για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020 θα εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κεντρικό στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης και, ειδικότερα, την βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας, την βελτίωση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, την βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις, την αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης, την καθιέρωση μιας δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων στάθμευσης και μετεπιβίβασης.
 4. Στη συνέχειαο Δήμαρχος έδωσε τους οκτώ βασικούς στόχους του δήμου για τον Τοπικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό θεωρώντας ότι με την έγκριση ενός σωστά μελετημένου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ν. 4447/16 μπορούμε να στοχεύουμε στην αρμονική διαχείριση των αποφάσεων για αλλαγές στις χρήσεις της γης με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους, χωρίς αποκλεισμούς για τον σημερινό και τον μελλοντικό πληθυσμό προκειμένου να πετύχουμε:
 5. Την εξασφάλιση κατοικίας, απασχόλησης, ποιότητας ζωής, κοινωνικών υπηρεσιών, επικοινωνιών και ενός ικανού και σύγχρονου συστήματος μεταφορών, καθώς και την διαχείριση της αστικής γης με οικονομία και την προώθηση ελεγχόμενων, συμπαγών και συνεκτικών πρότυπων ανάπτυξης.
 6. Την εξασφάλιση της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων του όρους Υμηττού στις υπώρειες του οποίου αναπτύσσεται ο Δήμος, την προστασία των κατοίκων και των εγκαταστάσεων έναντι φυσικών κινδύνων και την τηνορθολογικοποίηση της έντασης των μετακινήσεων με ιδιωτικά μέσα και των μετακινήσεων κατοικίας – εργασίας – εξυπηρετήσεων και να προωθηθούν εναλλακτικοί ήπιοι τρόποι μετακίνησης.
 7. Την εναρμόνιση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου με τις προβλέψεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου (ΦΕΚ 156/Α/2014) διότι το ισχύον ΓΠΣ είναι παρωχημένο δεδομένου ότι συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ που εγκρίθηκε προ 35 ετών!
 8. Την εφαρμογή του νέου π.δ. 59/18 (ΦΕΚ 114/Α/18) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής», με το οποίο συμπληρώνονται και αναθεωρούνται οι διατάξεις του παλαιότερου π.δ. του ΦΕΚ 166/Δ/87 προκειμένου να ενσωματωθούν νέες οι κατηγορίες χρήσεων που διαμορφώθηκαν με την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ο μόνος νομικά αποδεκτός τρόπος καθορισμού χρήσεων γης συνδεδεμένων με το νέο π.δ. είναι μέσω των Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής (ΠΣΕ) όπως αυτά προδιαγράφονται στο άρθρο 10 του ν.4447/16, δηλαδή μέσω έγκρισης ΤΧΣ.
 9. Την υιοθέτηση των τριών στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία, για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια ορίζεται ρητά σαν η ανάπτυξη εκείνη η οποία συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό (Α), την επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης, την έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης, (Β) την εδαφική και κοινωνική συνοχή, την δίκαιη κατανομή των πόρων και την άρση των αποκλεισμών και (Γ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του πλούσιου περιαστικού μας τοπίου (Υμηττός) και την αειφόρο χρήση των πόρων.
 10. Τους παραπάνω στόχους θεωρούμε ότι μπορούν να εξειδικεύονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την επίσπευση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, την ασφάλεια δικαίου στη χωροθέτηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, την ισόρροπη διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές του Δήμου, την προστασία των υποδομών, των φυσικών πόρων και την προστασία και ανάδειξη του κεφαλαιώδους για τον Δήμο μας αστικού περιβάλλοντος και περιαστικού τοπίου.
 11. Με δεδομένο ότι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, παρέχεται ρητά η δυνατότητα τροποποίησης υφιστάμενων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν.1337/83, στοχεύουμε στην αναθεώρηση των προβλέψεων της ΖΟΕ Μεσογείων (ΦΕΚ 199/Δ/2003) δεδομένου ότι περιλαμβάνει ρυθμίσεις για περιοχή έκτασης 220 στρεμμάτων στα ανατολικά όρια του Δήμου (κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου) με ενδιαφέρουσες μεν προβλέψεις, οι οποίες όμως δεν προέκυψαν μέσα από μια συνολική θεώρηση του Δήμου μας ως ενιαία χωρική ενότητα. Θεωρούμε δηλαδή ότι μέσα από μια ΖΟΕ που εισέρχεται σε λειτουργικό τμήμα του Δήμου μας, δεν εξυπηρετούνται τουλάχιστον δύο από τις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού: (Α) Η αρχή της εναρμόνισης με τα υπερκείμενα πλαίσια χωρικού σχεδιασμού και (Β) Η αρχή της λειτουργικής αυτονομίας του Δήμου.
 12. Ειδικότερα, στην περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής που ρυθμίζεται από την ΖΟΕ Μεσογείων, στοχεύουμε στην προώθηση κατάλληλων παρεμβάσεων θεσμικού χαρακτήρα για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας. Πρόκειται για ρυθμίσεις και επιλογές που συνδέονται άμεσα με τη σχετική Εθνική Στρατηγική και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, όπως χωροθέτηση μεγάλου Πράσινου Σημείου, σύγχρονου αμαξοστασίου οχημάτων καθαριότητας και λοιπές σχετικές υποδομές στη βάση της αρχής  της Λειτουργικής Αυτονομίας του Δήμου.