Αρχική ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή “Νέα Αρχή”: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα

“Νέα Αρχή”: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκε ισχύουν τα ακόλουθα

«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα….»

Παρά τις πολλές προφορικές οχλήσεις μας να παραδώσετε τα  στοιχεία  των έργων που συνέταξαν τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στην πρόσφατη συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα με την παράταξή μας, δεν το έχετε κάνει, ελπίζουμε από παρατεταμένη αμέλεια και όχι σκόπιμα. Με την πρόσβαση σε τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα μπορούσαμε να προτείνουμε ένα ρεαλιστικό τεχνικό πρόγραμμα με οικονομικές προβλέψεις υλοποίησης για τα έτη 2021-2023.

Επειδή αυτή η δυνατότητα, με ευθύνη σας δεν είναι προς το παρόν εφικτή, σας παραπέμπουμε στο πρόγραμμά μας και προτείνουμε να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα, πέραν των συνεχιζόμενων έργων τα παρακάτω :

Νέο Δημαρχείο(έργο Περιφέρειας Αττικής) , Χώροι στάθμευσης 1000 θέσεων, Κολυμβητήριο στην Νέα Ζωή, Αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια(Α φάση), Κλειστό προπονητήριο,  Ανακατασκευή Δερβενακίων, Αμαξοστάσιο, Σταθμός Μεταφόρτωσης, Πράσινο Σημείο, Ανάπλαση(και όχι συντήρηση) πλατείας Αη Γιάννη, Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Ιερός Ναός Κοιμητηρίου, Ανάπλαση-αναβάθμιση πάρκου «Σταύρος Κώτσης» Αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές πολιτικής προστασίας, Ανάπλαση Ιόλα, Ανακατασκευή Γαρυττού, εκτεταμένη αποκατάσταση πεζοδρομίων,  συντήρηση κτιρίων ΟΑΕΔ, Κουτσούκου και αποθηκευτικών χώρων πάρκου «Σταύρος Κώτσης», μελέτες προγράμματος σχολικής στέγης, κλπ.

Από τα παραπάνω θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν εντός του 2021 το νέο Αμαξοστάσιο, το κλειστό προπονητήριο και οι συντηρήσεις των κτιρίων. Τα λοιπά θα πρέπει να συμπεριληφθούν με χρηματοδότηση που θα εκτείνεται στην τριετία 2021-2023.

Κάνουμε έκκληση για άλλη μία φορά, να μεριμνήσετε για την εξασφάλιση παροχής οικονομικών και τεχνικών στοιχείων και συνδρομής των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο με την υποβολή εναλλακτικών προτάσεων και να μην επαναληφθεί η περσινή μεθόδευση.

Γιώργος Οικονόμου                                                                                              

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

«Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»