11ο Δημοτικό σχολείο με κρούσμα κορωνοιού

11ο Δημοτικό σχολείο με κρούσμα κορωνοιού

Ψαρών 11

Δ (Δ Τάξη), Δ ΑΓΓΛΙΚΑ (Δ Τάξη), ΕΝΙΣΧΤΥΙΚΗ Δ΄ (Δ Τάξη), Ζ0*Δ5 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ4 (Δ Τάξη), Ζ2*Δ2 (Δ Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 2ο ΤΜΗΜΑ (Δ Τάξη) από 31/10 έως και 13/11