Συνεδριάζει στίς 20/11 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αγίας Παρασκευής στις 17:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αγίας Παρασκευής, στις 17:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την Επιτροπή θα απασχολήσει, κατά τη συνεδρίαση, η «Κατάθεση απόψεων και συζήτηση για τη σύνταξη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 3 του Ν. 4555/18 «Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία», η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη) σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας στην προγραμματισμένη 1η Συνεδρίαση, επισημαίνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.