Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ στις 9/12 μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 09.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 254/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ.198/2020 απόφασης της Ο.Ε. όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 126/2020 Α.Δ.Σ. «περί αποδοχής των όρων και έγκρισης  σύναψης σύμβασης δανείου ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€2.750.000,00) με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Aνώνυμη Εταιρεία» και παροχή εμπράγματων και λοιπών ασφαλειών στην παραπάνω τράπεζα προς εξασφάλιση του δανείου για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) για τη στέγαση σχολικής κοινότητας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις (υποδείξεις) της δανείστριας Τράπεζας (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση του με πρόσοψη επί της Λ. Μεσογείων αριθμ. 419 και Υψηλάντου γωνία, στο εμπορικό κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, ακινήτου, για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
  3. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Λήψη απόφασης για την άρση της απαγόρευσης της στάσης/στάθμευσης επί της οδού Γαρυττού, μεταξύ των οδών Πάρου και Χίου (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Λήψη απόφασης για την ρύθμιση της στάθμευσης επί των οδών Πραξιτέλους και Τρικάλων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Ανθ. Τασσοπούλου (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).