«Βοήθεια στο σπίτι « στέκεται μέχρι και σήμερα αρωγός για τις ανάγκες του Δημότη

Οι υπάλληλοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της «μάχης», στο πλευρό των δημοτών της πόλη μας και κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Είναι χαρακτηριστικό πως για την περίοδο 21/12/2020 έως και 24/12/2020 το πρόγραμμα διεκπεραίωσε συνολικά εκατόν είκοσι ένα (212) αιτήματα συμπολιτών μας που βρέθηκαν σε ανάγκη. 

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν  στην ανωτέρω χρονική περίοδο τα εξής αιτήματα των κατοίκων του Δήμου μας:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ (41) αιτήματα από τους Κοινωνικούς λειτουργούς των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΕΝΤΕΚΑ (11)  αιτήματα για νοσηλευτικές πράξεις και συνταγογραφήσεις από τις Νοσηλεύτριες των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (69) αιτήματα από τις Οικογενειακές βοηθούς των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».