Σκάνδαλο των µπλε κάδων: 98.000.000 € χρωστά η Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στους δήμους της χώρας

Η εµπεριστατωµένη δηµοσιογραφική έρευνα από τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για τα πεπραγµένα στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ενόχλησε πολλούς, αλλά αποκάλυψε τη σωρεία σκανδάλων που έχουν διαπραχθεί µε στόχο να µην κλείσουν οι µπλε κάδοι

Τη σκυτάλη της έρευνας παρέλαβε το δικηγορικό γραφείο «Αλεξίου Χ. Κούγια και συνεργατών», που διαθέτει εξαιρετικά µεγάλη εµπειρία σε υποθέσεις Ποινικού ∆ικαίου. Η συνέχιση της έρευνας τεκµηρίωσε ότι εντός του ΕΟΑΝ έχει συσταθεί και λειτουργεί «εγκληµατική οργάνωση», που διαπράττει επαναλαµβανόµενες κακουργηµατικές πράξεις, µε σκοπό να αποκοµίσουν όφελος πολλών εκατοµµυρίων ευρώ οι µπλε κάδοι και να βλαφθεί η ανταγωνιστική εταιρεία των µπλε κάδων.

Οπως αποκαλύφθηκε στο πολυσέλιδο δικόγραφο της µήνυσης, η ΕΕΑΑ Α.Ε. µε τους µπλε κάδους χρωστά τελικά 97.903.150 ευρώ στους δήµους της χώρας για τα έτη 2009-2018. Υπενθυµίζεται ότι η δηµοσιογραφική έρευνα των «Π» είχε υπολογίσει τις οφειλές σε 87.000.000 ευρώ για τα έτη 2011- 2018, όπως είχε αναλυθεί στο φύλλο των «Π» της 9ης Μαΐου 2020 µε τίτλο «Ενα σκάνδαλο 87.000.000 ευρώ µέσα σε… κάδο»

Οµως, στη µήνυση κατά της «εγκληµατικής οργάνωσης» αποκαλύφθηκε ότι οι οφειλές ξεκινούν, δυστυχώς, από τα έτη 2009 και 2010, που αποτελούν τα µοναδικά έτη που υπήρξε (έστω και µερική) καταβολή χρηµάτων από τους µπλε κάδους στους δήµους. Οµως, ακόµα και τότε, η ΕΕΑΑ Α.Ε. κατέβαλε µικρότερα ποσά από αυτά που όφειλε. Στο τεκµηριωµένο δικόγραφο αποδείχθηκε ότι «µε βάση τα ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισµού που έχουν καταθέσει οι µπλε κάδοι στον ΕΟΑΝ, τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους µπλε κάδους για τα έτη 2009 και 2010, τα οποία αναγράφονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας του ΕΟΑΝ, είναι µικρότερα από τα ποσά που υποχρεούνταν να καταβάλουν οι µπλε κάδοι στους δήµους για τα έτη αυτά».

Πιο συγκεκριµένα, το έτος 2009 οι µπλε κάδοι έπρεπε να καταβάλουν τουλάχιστον 10.511.490 ευρώ στους δήµους που συνέλεξαν και µετέφεραν 350.383 τόνους για λογαριασµό των µπλε κάδων (δηλαδή 30 ευρώ ανά τόνο), ενώ κατέβαλαν µόνο 7.200.000 ευρώ. ∆ηλαδή, το 2009 οι µπλε κάδοι πλήρωσαν 3.311.490 ευρώ λιγότερα από όσα όφειλαν.

Αντίστοιχα, το έτος 2010 οι µπλε κάδοι έπρεπε να καταβάλουν τουλάχιστον 11.897.040 ευρώ στους δήµους που συνέλεξαν και µετέφεραν 396.568 τόνους για λογαριασµό των µπλε κάδων (δηλαδή 30 ευρώ ανά τόνο), ενώ κατέβαλαν µόνο 4.700.000 ευρώ. ∆ηλαδή το 2010 οι µπλε κάδοι πλήρωσαν 7.197.040 ευρώ λιγότερα από όσα όφειλαν. Αρα, µόνο για τα έτη 2009 και 2010 οι µπλε κάδοι οφείλουν 10.508.530 ευρώ στους δήµους όλης της χώρας. Κατά συνέπεια, όταν προστεθούν τα 87.394.620 ευρώ για τα έτη 2011-2018, προκύπτει ότι η συνολική οφειλή των µπλε κάδων προς τους δήµους ανέρχεται σε 97.903.150 ευρώ !

Βέβαια, µετά την αποκάλυψη της συνολικής οφειλής των µπλε κάδων, που θα επαληθευτεί από τον αρµόδιο εισαγγελέα, είναι απορίας άξιον τι θα κάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), ώστε να διασφαλίσει το τεράστιο ποσό οφειλής προς τους δήµους. Τονίζεται ότι η ΚΕ∆Ε συµµετέχει τόσο στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ Α.Ε. όσο και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής, σύµφωνα µε τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί επί υπουργίας Βάσως Παπανδρέου.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Οπως έχουν ήδη αποκαλύψει τα «Π», σύµφωνα µε το δικόγραφο της µήνυσης, στην εγκληµατική οργάνωση που λειτουργεί εντός του ΕΟΑΝ συµµετέχουν, τουλάχιστον, ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης του Αντωνίου – Αθανασίου, η αν. προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, Αργυρώ Ρεµούνδου του ∆ηµητρίου, και οι υπάλληλοι της ίδιας ∆ιεύθυνσης Φανή Κοτζιά του Νικολάου και Ελένη Κουρούδη του Θρασύβουλου. Βέβαια, η υποβληθείσα έγκληση-µήνυση στρέφεται και κατά «παντός άλλου υπαιτίου και συµµετόχου», καθ’ όσον αναµένεται η άµεση επέκταση των κατηγορουµένων.

Στην υποβληθείσα έγκληση-µήνυση τονίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «πρέπει να διερευνηθεί η ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των εκπροσώπων του ωφελούµενου φορέα, αλλά και ενδεχόµενη συµµετοχική δράση διαφηµιστικής εταιρείας µε πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτές τις παράνοµες διαδικασίες».

Σύµφωνα µε το δικόγραφο που αποκάλυψαν τα «Π», οι ενέργειες της «εγκληµατικής οργάνωσης» περιλαµβάνουν (α) την προσπάθεια συγκάλυψης της οφειλής των σχεδόν 98.000.000 ευρώ που χρωστούν οι µπλε κάδοι στους δήµους, (β) την, κατά παράβαση των πραγµατικών δεδοµένων, θετική εισήγηση για ανανέωση της έγκρισης του συστήµατος των µπλε κάδων, (γ) τη διευκόλυνση προς την ΕΕΑΑ Α.Ε. ώστε να συνεχίζει να µην εφαρµόζει την εγκριτική απόφαση ανανέωσης του συστήµατός της, (δ) τη µη εφαρµογή κυρώσεων, όπως ορίζει ο νόµος 4496/2017, προς την ΕΕΑΑ Α.Ε. για τη µη εφαρµογή της εγκριτικής απόφασης ανανέωσης, (ε) την ψευδή και συκοφαντική εισήγηση για το ανταγωνιστικό σύστηµα της ΕΕΑΑ Α.Ε. των µπλε κάδων, όπως και πολλές άλλες παράνοµες ενέργειες.

Οπως τόνισε ο Αλέξης Κούγιας στα «Π»: «Οταν ξεκίνησα µε τους συνεργάτες µου να ερευνούµε τη συγκεκριµένη υπόθεση, δεν µπορούσα να φανταστώ ότι µέλη της ∆ιοίκησης του ΕΟΑΝ και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου του ΕΟΑΝ πιθανότατα έχουν συστήσει και λειτουργούν µια τόσο καλοστηµένη εγκληµατική οργάνωση, που διαχειρίζεται δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο. Που συντάσσει και υπογράφει εισηγήσεις κατά το δοκούν, µε πολλά µέτρα και πολλά σταθµά, αλλά µε αποκλειστικό στόχο να βοηθήσουν να αποκοµίσει τεράστια οικονοµικά οφέλη η ΕΕΑΑ Α.Ε. µε το σύστηµα των µπλε κάδων. Η έρευνα της δικηγορικής οµάδας µου είναι µόνο στην αρχή και όλες οι ενδείξεις που έχουµε είναι ότι τα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης φτάνουν πολύ ψηλά και, όταν ολοκληρωθεί η εν λόγω έρευνα και αποκαλυφθούν όλα τα µέλη της οργάνωσης, πιθανολογώ ότι θα γίνει πολιτικός, δηµοσιογραφικός, αυτοδιοικητικός και επιχειρηµατικός σεισµός τεραστίου µεγέθους».

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ

Ως συµπέρασµα, είναι πλέον εµφανές ότι δεν ήταν εύκολο να συνεχίζει να υπάρχει το σύστηµα των µπλε κάδων, το οποίο δεν µπορεί να βοηθήσει τη χώρα να πετύχει τους υψηλούς στόχους ανακύκλωσης.

Λόγω του συγκεκριµένου συστήµατος, στο οποίο επενδύθηκε το ιλιγγιώδες ποσό των 360.000.000 ευρώ χωρίς αποτέλεσµα, η ανακύκλωση συσκευασιών έµεινε καθηλωµένη για πολλά χρόνια σε ποσοστά ανακύκλωσης που µε δυσκολία έφτασαν το 19% (µε αµφισβητούµενες µεθόδους), όταν η νοµική υποχρέωση της χώρας µας είναι 50% για το τέλος του 2020, που ήδη τελείωσε, ενώ ήδη ανέρχεται στο 65% ανακύκλωση το 2025. Σήµερα αποκαλύπτεται ότι, για να µπορέσουν να συγκαλύπτονται οι παρανοµίες της λειτουργίας της ΕΕΑΑ Α.Ε. αλλά και για να µην κλείσει το απαρχαιωµένο και αποτυχηµένο σύστηµα των µπλε κάδων, υπήρχε η καθοριστική συµµετοχή της «εγκληµατικής οργάνωσης» στον ΕΟΑΝ, που εµφανίζεται να διαπράττει µέχρι και κακουργηµατικές ενέργειες για τους σκοπούς αυτούς. Οπως έχουν γράψει τα «Π», πολλά πλέον αλλάζουν στη χώρα και το µεταρρυθµιστικό έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν µπορεί να το σταµατήσει κανένας, ούτε καν µία µεγάλη εταιρεία lobbying, αλλά ούτε ο «ατζέντης των µπλε κάδων» και η παρέα του.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 16 Ιανουαρίου

σ.σ Κανένα μέσο ενημέρωσης – έντυπο ή ηλεκτρονικό – δεν είναι και δεν μπορεί να είναι υπόλογο για τη θέση ή τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται από τους ενδιαφερόμενους με άρθρα, ανακοινώσεις ή συνεντεύξεις τους.