Τακτική Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27.01.2021 και ώρα 17.00

????????????????????????????????????

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27.01.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00  με θέματα:

  1. Έκθεση αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή  στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  4. Επέκταση ωραρίου προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  5. Λήψη απόφασης για την κατασκευή ράμπας ΑμεΑ επί της οδού Κλεισθένους αρ. 35 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Γαρυττού 118, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  7. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 59.896,09€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 1, 27, 252, 253, 340, 361, 364, 368, 442, 577, 617, 621, 664, 691, 709  /2021 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. γ) αποχώρηση από μισθωμένο περίπτερο (ενοίκια)  δ) Εισφορά σε χρήμα – Μετατροπή Εισφοράς γης σε χρήμα – Προσαυξήσεις ε) Αυθαίρετη τοποθέτηση κοντέινερ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).