Για φτηνή προπαγάνδα και διαστρέβλωση μιλάει η “Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή”

Με αφορμή τις χθεσινές απαντήσεις του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναφορές για « καταγγελίες στην Πολεοδομία» και «φτηνή αντιπολίτευση» χωρίς να απολογείται για τα πρόστιμα που πέφτουν βροχή, τις παρατυπίες και την παραβίαση της νομιμότητας, αντί απάντησης αναδημοσιεύουμε τμήμα της ανακοίνωσης της Νέας Αρχής της 7ης Φεβρουαρίου για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους.

Και επειδή ως συνήθως η δημοτική αρχή δεν απαντά στις ανακοινώσεις μας, δύο ημέρες μετά ο επικεφαλής κατέθεσε εγγράφως ερωτήματα (σ.σ. δημοσιεύονται στο τέλος του άρθρου) και ζήτησε την χορήγηση στοιχείων από τον Δήμαρχο, την τεχνική υπηρεσία και την ΥΔΟΜ του Δήμου, για να βγάλουμε άκρη τι ακριβώς συμβαίνει με το Δημαρχείο. Για τα ερωτήματα αυτά ακόμη δεν έχουμε πάρει απάντηση!!! Αγνόησαν μάλιστα και τις προτάσεις που κάναμε.Έχουν όμως το θράσος να φορτώνουν την ασχετοσύνη τους, τα λάθη και τις παραλείψεις τους στους άλλους και στην αντιπολίτευση. Και όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται,  καταφεύγουν στην λάσπη. Η διαστρέβλωση έχει γίνει πλέον εθισμός.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«…Τώρα με το θέμα που δημιουργήθηκε με την κοπή των δέντρων στο χώρο ανέγερσης του νέου Δημαρχείου τον ρωτούμε περιμένοντας σαφείς απαντήσεις μιας και το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις:

α. Έχουν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί, ή κωλύονται  επιβλέποντες μηχανικοί, που έχουν δηλωθεί στην οικοδομική άδεια του Νέου Δημαρχείου;

β. Εάν  ναι, εκδόθηκε η απαιτούμενη στην περίπτωση αυτή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας; Εάν δεν εκδόθηκε γιατί μιλούν για «νομιμότητα»;

γ. Το γνώριζε ο ίδιος και οι αρμόδιοι του Δήμου (αντιδήμαρχος, προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, κλπ) όταν με καθυστέρηση θεώρησαν στην Ελληνική Αστυνομία την οικοδομική άδεια στις 28-1-2021 για να εξασφαλίσουν την έναρξη των εργασιών;

δ. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 (τροποποίηση του άρθρου 42) του Ν. 4495/2017 για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας; Αν τηρήθηκαν γιατί ανησυχεί;

ε.  Γνώριζαν τα παραπάνω όταν με έγγραφες εντολές («εντέλλεσθε» του Δημάρχου) υποχρέωσαν την αρμόδια Διεύθυνση Τμήματος Πρασίνου και της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  να κόψει τα δέντρα παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις της για την νομιμότητα των ενεργειών και την μη επάρκεια των μέσων; Ποιος είναι ο ορισμένος επιβλέπων μηχανικός της γενικής επίβλεψης αρμόδιος κατά την άδεια για τις εργασίες κοπής των δέντρων; Έδωσε την έγκρισή του;

στ. Ενημέρωσαν την Περιφέρεια Αττικής για όλα τα παραπάνω στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, όπου ασχολήθηκαν αυτάρεσκα και επιδεικτικά με την φωτογράφηση και την προβολή τους; Και εδώ έγιναν επιλεκτικές προσκλήσεις, όπως πληροφορηθήκαμε.

ζ. Θα μας κοινοποιήσουν όλη την σχετική αλληλογραφία ή θα αγνοήσουν για πολλοστή φορά τον θεσμικό μας ρόλο, πιστεύοντας ότι θα κρύψουν την αλήθεια και ενδεχομένως τις ευθύνες τους;

Διαβεβαιώνουμε τους δημότες ότι δεν θα επιτρέψουμε, οι αυθαιρεσίες και οι πιθανές παραλείψεις τους να βάλουν για άλλη μία φορά σε περιπέτεια τον Δήμο. Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα των δημοτών, απαιτώντας να τηρείται η νομιμότητα, ώστε η πόλη να αποκτήσει επιτέλους Δημαρχείο και να μην σέρνονται θέματα σε δικαστικές αίθουσες. Η ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής, δέσμιας της ανοργανωσιάς και της ασχετοσύνης, όμως δεν έχει προηγούμενο. Αν πραγματικά θέλει την στήριξή μας και την συνδρομή μας, να συγκαλέσει άμεσα διαπαραταξιακή  συνάντηση, να ενημερωθούμε πλήρως, να συγκροτήσει επιτροπή παρακολούθησης του έργου του Νέου Δημαρχείου και να ακούσει τις απόψεις μας. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε το Νέο Δημαρχείο, από ενεργοβόρο κτίριο να καταστεί, με νόμιμες ενέργειες, κτίριο μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ενημερώνουμε όμως τους δημότες ότι η δημοτική αρχή έχει αποκλείσει παράτυπα, καταχρηστικά και αντιδεοντολογικά, από όλα τα συμβουλευτικά όργανα και τις επιτροπές του Δήμου και κυρίως για τα θέματα υποδομών και περιουσίας, τα στελέχη της Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή, παρά το ότι  η ψήφος των δημοτών μας κατέταξε με σημαντικό ποσοστό στην τρίτη θέση και διαθέτουμε έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη στους τομείς αυτούς. Ο αποκλεισμός κάτι σημαίνει…

 Μας θυμούνται δυστυχώς όταν τα κάνουν θάλασσα. Αποκλεισμός από τη μία με έλλειψη ενημέρωσης και «κάλεσμα για συστράτευση και παραίνεση να καταδικάσουμε ενέργειες και δηλώσεις πολιτικών προσώπων» από την άλλη. Σίγουρα κάτι συμβαίνει και σίγουρα κάτι φοβούνται. Ας απαντήσουν για να ενημερωθούμε και εμείς και οι δημότες.

 Οι αυθαίρετες πράξεις, οι παραλείψεις και οι  παρεπόμενες καθυστερήσεις έχουν ονοματεπώνυμο. Το μάρμαρο δεν θα το πληρώσει για άλλη μια φορά ο δημότης, που καταβάλει μισθώματα επί 45 και πλέον χρόνια, αλλά αυτοί που είναι πραγματικά υπεύθυνοι και αδιαφορούν προκλητικά, ενώ αμείβονται πλουσιοπάροχα.»

Θέμα: Χορήγηση Στοιχείων και Οικοδομικής Άδειας Έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Σχετ:α.Ν. 3463/2006‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ A’ 114).

β.    Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ (ΦΕΚ Α’ 89).

γ.    N. 4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 204).

 δ.Ν. 4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ (ΦΕΚ Α’ 147).

ε.Η με αριθμό 162/2013 οικοδ. Άδεια ΥΔΟΜ Δήμου Αγ. Παρασκευής

Παρακαλώ όμως μου χορηγηθούν άμεσα, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην οικοδομική άδεια του έργου: «Ανέγερση Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής» καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τα υπόψη ερωτήματα:

  1. Έχουν συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί, αντικατασταθεί, ή κωλύονται για κάποιον λόγο  επιβλέποντες μηχανικοί, που έχουν δηλωθεί στην (ε) σχετ. οικοδομική άδεια του Νέου Δημαρχείου;
  2. Εάν πράγματι υπάρχει διαφοροποίηση, εκδόθηκε η απαιτούμενη στην περίπτωση αυτή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας;Εάν δεν εκδόθηκε αναθεώρηση, πότε αυτή θα υποβληθεί και γιατί ο Δήμος προχώρησε στην έναρξη του έργου και στις εργασίες κοπής των δέντρων;
  3. Το γνώριζε ο Δήμαρχος  και οι αρμόδιοι του Δήμου (αντιδήμαρχος, προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, κλπ) όταν  προέβησαν στις διαδικασίες   έναρξης των εργασιών;
  4. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 (τροποποίηση του άρθρου 42) του Ν. 4495/2017 για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας; Αν δεν τηρήθηκαν, δεδομένου ότι υπήρχε πολύς χρόνος στον Δήμο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, εξηγήστε τους λόγους.
  5. Γνωρίζατε τα παραπάνω όταν με έγγραφες εντολές («εντέλλεσθε» του Δημάρχου) υποχρεώσατε την αρμόδια Διεύθυνση Τμήματος Πρασίνου και την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  να κόψει τα δέντρα παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις τους για την νομιμότητα των ενεργειών και την μη επάρκεια των μέσων;
  6. Ποιος είναι ο ορισμένος επιβλέπων μηχανικός της γενικής επίβλεψης αρμόδιος κατά την άδεια για τις εργασίες κοπής των δέντρων; Έδωσε την έγκρισή του; Ήταν παρών στην εργασία κοπής των δέντρων;
  7. Ενημερώσατε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και τον ανάδοχο του έργου εγγράφως για όλα τα παραπάνω, ή τουλάχιστον προφορικά στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με την συμμετοχή Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Αγίας Παρασκευής και αναδόχου;
  8. Για την μέχρι τώρα καθυστέρηση των εργασιών και για όση ενδεχομένως προκληθεί από αμέλεια ή παραλείψεις προτίθεστε να αναζητήσετε ευθύνες προκειμένου να καταλογιστεί η ζημιά του Δημοσίου αλλά και του Δήμου, ο οποίος καταβάλει μισθώματα για την στέγαση των υπηρεσιών του;

Σας επισημαίνω ότι έχω άμεσο, προσωπικό και  έννομο συμφέρον για ενημέρωση επί των ανωτέρω, λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας ως Δημοτικού Συμβούλου, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και μέλους της Ο.Ε.  προκειμένου να ασκήσω επιμελώς τα καθήκοντά μου και τον θεσμικό μου ρόλο, ιδιαίτερα μάλιστα σε θέματα που παραβιάζεται προδήλως η νομιμότητα.