Γιάννης Σερκεδάκης- Συγχαίρει τον πρόεδρο για την εκλογή του & μιλά για την επόμενη μέρα της Αντισφαίρισης

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ για την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Επισημαίνω όμως ότι η πόλωση και η πελατειακή αντίληψη που επικράτησε στις εκλογές της Ομοσπονδίας ελπίζω να μην γίνει το βασικό εμπόδιο για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη  της.

   Είναι κρίσιμο να συνεργαστούμε όλοι στον χώρο της Αντισφαίρισης και να αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε πια οι πελατειακές αντιλήψεις να αποτελέσουν το κριτήριο που θα επηρεάζει τις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της.
 Δεν πρέπει η διοίκηση να σχεδιάζει πίσω από κλειστές πόρτες.

 Πρέπει να ανοίξει τον διάλογο με όλους τους ομίλους, τους φορείς αλλά και μεμονωμένα με τους αθλητές, τους προπονητές, και όλους όσους  έχουν ειλικρινείς προθέσεις για την ανάταξη της οργανωμένης Αντισφαίρισης.

  Πρέπει να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις ώστε να έρθουν οι απαραίτητες αλλαγές.

   Και μια από τις βασικότερες αλλαγές είναι η δημιουργία θεσμών που θα επιφέρουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, συμμετοχή, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, και ουσιαστική οργάνωση και ανάπτυξη της Αντισφαίρισης.

Καλή δουλειά σε όλους!

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ