Τοποθέτηση Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Σάρκουλα-Πεπραγμένα 2020 (VD)

Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Βασίλης Σάρκουλας. Ο κ. Σάρκουλας αναφέρθηκε αναλυτικά στα πεπραγμένα της Αντιδημαρχίας, στους στόχους και στα έργα για τα έτη 2019 και 2020. Ακολουθεί όλο το κείμενο της τοποθέτησης.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Προτεραιότητες – Στόχοι:           

 • Ολοκλήρωση των έργων που ήταν σε εξέλιξη
 • Δημοπράτηση και σύμβαση κατασκευής ώριμων έργων
 • Εκπόνηση και ωρίμανση μελετών
 • Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων
 • Εκτέλεση έργων για την επίλυση της καθημερινότητας των κατοίκων

Έργα που είχαν ξεκινήσει το 2019 ή 2018 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2020

 1. Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2018 (ολοκλήρωση το 2021)
 2. Συντηρήσεις επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2017 (περαιώθηκε)
 3. Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2018 (ολοκλήρωση 2021)
 4. Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας (περαιώθηκε)
 5. Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους  (ολοκλήρωση το 2021)
 6. Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων έτους 2018 (ολοκλήρωση το 2021)
 7. Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2018  (ολοκλήρωση το 2021)
 8. Συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων και βελτίωση προσβασιμότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής (περαιώθηκε)
 9. Δημιουργική επανάχρηση ιδιοκτησίας Ιόλα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής (σε εξέλιξη) _ ΕΣΠΑ
 10. Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Έργα που ξεκίνησαν το 2020

 1. ΣΒΑΚ – Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για όλο τον Δήμο (ο Διαγωνισμός ξεκίνησε το 2020, υπογράφηκε το 2021, είναι σε εξέλιξη) Ποσό σύμβασης: 161.565,80 €
 • Κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάσταση χλοοτάπητα …. (σε εξέλιξη) _ χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (η σύμβαση υπογράφτηκε μέσα στο 2020, ολοκλήρωση το 2021) Ποσό σύμβασης: 700.000,00 €
 • Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες σχολικών κτιρίων (ολοκληρώθηκε)
 • Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ολοκληρώθηκε_ αφορούσε τα νηπιαγωγεία στην Πατρόκλου και Γούναρη (4 αίθουσες διδασκαλίας) και στην Λεωνίδου (3 αίθουσες διδασκαλίας) και παιδικές χαρές) _ χρηματοδότηση από ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας _ Ποσό σύμβασης : 508.665,52 €
 • Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών επιπρόσθετων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής (σε εξέλιξη_ αφορά στα νηπιαγωγεία στην Ασημακοπούλου (4 αίθουσες διδασκαλίας) και στην Αιτωλίας (1 αίθουσα διδασκαλίας) και παιδικές χαρές) _ χρηματοδότηση από ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας _ Ποσό σύμβασης : 508.318,43 €

Εξασφαλίσεις χρηματοδοτήσεων έργων που θα ξεκινήσουν το 2021:

 1. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δύο (2) δημοτικά κτίρια  (Παιδικός Σταθμός Λάδωνος και ΚΑΠΗ Τσακού) _ χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” (ποσό 334.800,00€ εκ των οποίων 6.453,50 € ιδίοι πόροι)
 • Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικό παιδικό σταθμό επί της οδού Βορρά _ χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”  κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΙΣΔΑΠ(ποσό 174.344,00€ εκ των οποίων 32.328,60 € πόροι των ΠΑΙΣΔΑΠ)
 • Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικό νηπιαγωγείο επί της οδού Λεωνίδου _ χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” (ποσό 110.360,00€ εκ των οποίων 37.824,25 € ιδίοι πόροι)

Έργα που εκτελούνται από την Περιφέρεια:

 1. Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πευκάκια της Αγίας Παρασκευής
 2. Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής
 3. Ανέγερση Δημαρχείου

Ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε έργα:

 1. Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη εκπόνησης μελέτης για την ανέγερση Ναϊσκου στο κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ολοκληρώθηκε) _ αναμένονται οι εγκρίσεις και άδειες για  τη δημοπράτηση του έργου
 • Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη προμελέτης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ολοκληρώθηκε) _ έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για χρηματοδότηση (μελετοκατασκευή)
 • Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη σύνταξης Η/Μ μελετών για το κολυμβητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ολοκληρώθηκε) _ αναμένεται και η ολοκλήρωση των λοιπών μελετών 
 • Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη μελέτη χωροθέτησης λειτουργιών & εγκαταστάσεων στο Πολιτιστικό και Αθλητικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης»
 • Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη μελέτη χωροθέτησηςλειτουργιών & εγκαταστάσεων για το Αθλητικό Κέντρο στο Ο.Τ. 451
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και επικαιροποίηση μελετών απορροής ομβρίων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Συγχρηματοδοτούμενα έργα

 • Ε.Π. «Αττική» – Περιφέρεια: 3 έργα Ενεργειακών Παρεμβάσεων Δημοτικών Κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 619.504,00 €
 • Π.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας : 2 έργα για Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση,συνολικού προϋπολογισμού (συμβάσεων) 1.016,983,95€
 • Πράσινο Ταμείο: Μελέτη ΣΦΗΟ (Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων) προϋπολογισμού 59.520,00 € (εντός του 2021 ο διαγωνισμός)
 • ΕΣΠΑ ΙΟΛΑΣ :

Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για τις μελέτες (περίπου 177.000 €, το οποίο επιβάρυνε το Δήμο από Ιδίους Πόρους) και έχει κατατεθεί αίτηση στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για το σύνολο του έργου (3.000.000,00 €) καθώς για την κατασκευή του έργου είχε εξασφαλιστεί το ποσό των 2.000.000,00€ από το σύνολο των 5.000.000,00 €

Προμήθειες – Υπηρεσίες:

 • Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς σε νηπιαγωγεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής _ αφορούσε στο 7ο, 8ο, 9ο Νηπιαγωγεία (ολοκληρώθηκε)
 • Προμήθεια οστεοφυλακίων (24 ποσού 68.448,00€)
 • Δαπάνες φύλαξης και φρούρησης των κτηρίων, πλατειών και παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Παρασκευής ( διάρκεια ισχύος 1 έτος, ολοκλήρωση το 2021)
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη λήψη μέτρων διαχείρισης της διαμπερούς κυκλοφορίας
 • Προμήθεια καθιστικών πάγκων
 • Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση σε υπαίθριους δημοτικούς χώρους (ολοκληρώθηκε)
 • Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων και οριοδεικτών
 • Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης
 • Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών
 • Προμήθεια χρωμάτων – μικροϋλικών
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως
 • Διαγράμμιση οδοστρωμάτων
 • Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές
 • Καθαρισμός αποφράξεις φρεατίων
 • Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
 • Περίφραξη οικοπέδων
 • Παροχή υπηρεσιών για ελαιοχρωματισμούς σε δημοτικά κτίρια
 • Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργικές
 • Συντηρήσεις παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού υπαιθρίων χώρων έτους 2020-2021 (υπογράφτηκε η σύμβαση το 2021)

Βασίλειος Σάρκουλας

Αντιδήμαρχος -Τεχνικών Υπηρεσιών