Δύο οδηγούς για την πυρασφάλεια προσλαμβάνει ο Δήμος Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, ΟΔΗΓΩΝ κατηγορίας  Γ’ (ΔΕ), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ      

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail του Δήμου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.     

Πληροφορίες: Μάνδρου Ελένη (τηλ. 213 2004 562/565).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/06/2021 έως 02/07/2021.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.