Την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας συζητά το Δ.Σ. την Τετάρτη στις 4 μ.μ.

ΠΡΟΣ

                                                                       τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 30.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).