Το βλέμμα στην Πολιτική Προστασία στρέφει η Διοίκηση Ζορμπά με ολοκληρωμένη πρόταση

Φωτογραφία αρχείου

Γράφει η Λένα Μαρκή

Επιτέλους μια δημοτική Αρχή αποφασίζει να λάβει σοβαρά υπόψιν της την οργάνωση του τομέα Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο. Πολλάκις στο παρελθόν εξυμνούσαμε τις ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών όμορων δήμων και αισθανόμασταν ως ο φτωχός συγγενής όταν η περιοχή (εγγύς και ευρύτερη) αντιμετώπιζε κάποια μεγάλη καταστροφή και δεν ήμασταν σε θέση να την αντιμετωπίσουμε ή να προσφέρουμε βοήθεια ως δήμος.

Εντέλει η δημοτική Αρχή Ζορμπά ετοίμασε πρόταση για την Πολιτική Προστασία την οποία ευελπιστεί να την εντάξει στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η πρόταση την οποία εκπόνησε το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με την βοήθεια ενός τεχνικού συμβούλου και την παρουσίασε επιγραμματικά στο Δ.Σ. ο Γενικός Γραμματέας, Δρ. Μιλτιάδης Κύρκος, ψηφίστηκε ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή και περιλαμβάνει:

  1. Την δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
  2. Ανακαίνιση και αναβάθμιση δύο (2) υφιστάμενων πυροφυλακίων
  3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Πινακίδων
  4. Προμήθεια δύο (2) οχημάτων 4Χ4 με ειδικό εξοπλισμό
  5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση δύο εθελοντικών ομάδων δράσης

Αναλυτικά:

1. Κέντρο Επιχειρήσεων: Αποτελεί την καρδιά του συστήματος για την θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας. Εκεί θα γίνεται η συλλογή, καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση των εισερχόμενων πληροφοριών, η εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης και των κινδύνων, η λήψη αποφάσεων, η ενημέρωση των συναρμόδιων φορέων, η ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού και ο συντονισμός των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε κατάλληλο κτίριο του Δήμου (στο Δημαρχιακό Μέγαρο ή άλλο κατάλληλο κτίριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής ή πιθανά να τοποθετηθεί κτίριο στο πολιτιστικό πάρκο «Στ. Κώτσης»), θα εγκατασταθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός και λογισμικό, που θα υποστηρίξουν την πλατφόρμα του Συστήματος Πρόληψης Πυρκαγιών και Επιτήρησης, την Πλατφόρμα Προσομοίωσης της Εξέλιξης Μετώπου Πυρκαγιάς και την Πλατφόρμα Αμφίδρομης Πληροφόρησης και Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων.

2.Παρατηρητήρια: Για την επιτήρηση της δασικής περιοχής του Δήμου θα ανακαινιστούν/αναβαθμιστούν δύο (2) υφιστάμενα παρατηρητήρια, που βρίσκονται σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου, των οποίων τη θέση θα υποδείξει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση/αναβάθμιση, πιο συγκεκριμένα θα γίνει αποκατάσταση βλαβών, βάψιμο του χώρου κτλ. Σε αυτά θα εγκατασταθεί και το Σύστημα Ανίχνευσης και Εντοπισμού, που αποτελεί τμήμα του Συστήματος Πρόληψης Πυρκαγιών και Εποπτείας (ΣΠΠΕ), μέσω Έγκαιρης Ανίχνευσης και Εντοπισμού εστιών φωτιάς.

Εφαπτόμενα στο Παρατηρητήριο θα εγκατασταθεί ο Σταθμός Ανίχνευσης και Εποπτείας (ΣΑΕ)  με ενσωματωμένο Διπλό Αισθητήρα – Οπτικό και Θερμικό, κάμερες επιτήρησης της δασικής περιοχής, μαζί με σύστημα ασφαλείας, αυτόνομο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακό και λοιπό ηλεκτρολογικό υποστηρικτικό εξοπλισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Η Συσκευή Ανίχνευσης θα εκτελεί οριζόντια περιστροφική κίνηση 360ο, καθώς και κατακόρυφη κίνηση ικανή ώστε να σαρώνει όλα τα πεδία ενδιαφέροντος και το σήμα της θα μεταδίδεται αδιαλείπτως (24/7) στο Κέντρο Ελέγχου.  Με τον εντοπισμό ύποπτου συμβάντος σε οποιαδήποτε θέση εντός του πεδίου επόπτευσης, θα ειδοποιείται αυτόματα ο χειριστής του συστήματος, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με προκαθορισμένο πρωτόκολλο.

3.Ηλεκτρονικές Πινακίδες: Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητού Περιεχομένου σε πλήρη λειτουργία. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής κρίνεται σκόπιμο να προμηθευτεί τρεις (3) ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητού περιεχομένου, κατάλληλες για την ενημέρωση των δημοτών που θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία της πόλης και θα παραδοθούν από τον ανάδοχο σε πλήρη λειτουργία.

4.Οχήματα 4Χ4: Πρόταση να αγοραστούν 2 μεγάλα αυτοκίνητα τύπου NAVARO, 4Χ4, και παράλληλα προμήθεια ειδικών κατάλληλων εξαρτημάτων όπως α) αλατοδιανομέα, β) λεπίδα εκχιονισμού και γ) αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα εκτός της συμβατικής λειτουργίας τους να μετατρέπονται σε υδροφόρα, να μεταφέρουν αλάτι για τα χιόνια και να κάνουν εκχιονισμό ανάλογα με τις ανάγκες.

5.Εθελοντικές ομάδες: Προβλέπεται ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση δύο (2) εθελοντικών ομάδων που θα συνδράμουν το δήμο σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία στον Υμηττό. Το προσωπικό αυτό θα αποκτήσει κατάρτιση και πιστοποίηση για την αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, πανδημίες) και το χειρισμό του λογισμικού που θα εγκατασταθεί για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

Στην συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνονται επίσης οι προμήθειες

  • 21 δορυφορικών τερματικών χειρός, για τον εξοπλισμό των στελεχών πολιτικής προστασίας και των εθελοντικών ομάδων.
  • δύο (2) drones, κατάλληλα για αναγνώριση και διάσωση, αντιμετώπιση πυρκαγιών, αντιμετώπιση και αναγνώριση φαινομένων φυσικών καταστροφών, επιθεώρηση γεφυρών και εναέριων καλωδίων.