Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 29/9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29.09.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  με θέματα:

  1. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης και Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Ακύρωση της αρ. 85/2021 Α.Δ.Σ & λήψη εκ νέου απόφασης για την έγκριση αποτίμησης και καταβολής των Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τα έτη 2019 & 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αντιπροσωπείας στην ετήσια τακτική συνεδρίαση της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16/10/2021 στη Θεσσαλονίκη (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση δύο θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση νηπίων από/προς τον παιδικό σταθμό στην διασταύρωση των οδών Ηπείρου και Ευ. Γιαβάση (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σολωμού 26, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).