Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ στις 3/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της υπ’ αριθμ. 643-69472/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (δείτε στο τέλος της πρόσκλησης πληροφορίες), στις 03.11.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέματα:

 1. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 2. Έγκριση της μίσθωσης του 2ου ορόφου κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 396 στην Αγία Παρασκευή, για χρήση από Υπηρεσιακές Δομές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 3. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 4. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στην κα. Μ. Σ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κα. Ε. Δάβαρη).
 5. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στην κα. Ε. Γ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κα. Ε. Δάβαρη).
 6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρώματος της οδού Αιγαίου Πελάγους με διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία θα χορηγείται προσωρινά και τμηματικά από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς για τις ανάγκες του έργου Ανάπλαση οδού Αιγαίου πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 7. Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών και καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χωροθέτηση της Κεντρικής Πλατείας για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 9. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση τριών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Σουλίου 62, για την εξυπηρέτηση νηπίων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 10. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Ματσούκα, μεταξύ των οδών Λυκείου και Σολωμού (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 11. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Κανάρη 39-41 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 12. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 45 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 13. Λήψη απόφασης για αλλαγή έδρας Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Ε. Καψοκεφάλου).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 1. Η δια ζώσης συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφόρος Μεσογείων 415-417).
 2. Παρακαλείστε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα στις 15.00 να δηλώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχετε στο δημοτικό συμβούλιο (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη).
 3. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει αποσταλεί η παρούσα πρόσκληση.