Συγκροτήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες σε σώμα το νέο ΔΣ του συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Παρασκευής ο “Πύρρος”

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ μετά τις αρχαιρεσίες του πολιτιστικού & περιβαλλοντικού συλλόγου ,Ηπειρωτών Αγίας Παρασκευής ο Πύρρος

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 10/10/2021

Σας θέλουμε δίπλα μας στην προσπάθεια του συλλόγου μας να λάβει μέρος στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας

Πρόεδρος: Τσεκούρα Γεωργία

Αντιπρόεδρος :Ραδης Νίκος

Γραμματέας :Ιωαννίδου Σοφία

Ταμίας: Γκιόλια Θεοδώρα

Αναπληρωτής :Ρούκος Χάρης

Μέλη:

Ιωάννου Βασίλω

Φλωράκης Νίκος