Διακοπή ρεύματος στην Αγία Παρασκευή στις 18/11

18/11/2021 9:00:00 πμ18/11/2021 2:00:00 μμΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΑΚΙΝΘΟΥ ΑΚΑΚΙΑΣ.