Το Σάββατο σε (432 rapid test) βρέθηκαν 7 θετικά στήν Αγία Παρασκευή

Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 38 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 35 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10945 rapid test και ανευρέθηκαν 273 θετικά (2.49%). Από τις 273 περιπτώσεις, οι 150 αφορούν άνδρες και οι 123 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 31.92 έτη

1. ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
432 rapid test με 7 θετικά (1.62%) αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

2. ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Δ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
790 rapid test με 3 θετικά (0.38%) αφορούν σε 2 αγόρια και 1 κορίτσι με διάμεση ηλικία τα 11 έτη