Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 09-03-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00  με θέματα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης και Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  2. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής σε σημεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής».
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ),  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”».
  4. Έγκριση της με αριθμό 98/2022 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση του Δημάρχου που αφορά την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, στα πλαίσια πρόληψης κινδύνου  διάδοσης του.
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2021 (λακκούβες)».
  6. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 38/2022 απόφασης Ο.Ε και εκ νέου λήψη απόφασης για «Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2022 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή φορτηγών με οδηγό& εργατών για εργασίες αποκομιδής κλαδιών λόγω χιονόπτωσης» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.