Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 20-04-2022  ημέρα Μ. Τετάρτη  και ώρα 12.30  με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης  στην Π.Ε. Άγιος Ιωάννης.
 2. Λήψη απόφασης για προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης  στην Π.Ε. Τσακός.
 3. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων στάθευσης επί της οδού Αγίου Ιωάννου για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 20-04-2022 ημέρα  Μ.Tετάρτη  και ώρα 13.00 με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη – Ενεργειακή Αναβάθμιση» για τις ανάγκες του ΠΑΟΔΑΠ.
 2. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”».
 1. Παράταση του χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ΟΜΑΔΑ Α1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 22 m3Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 103352.
 2. Παράταση του χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ΟΜΑΔΑ Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 19 ΤΝΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9.000 LT ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥΑ/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104405.
 3. Παράταση του χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ΟΜΑΔΑ ΣΤ «Ένα ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ (HOOK LIFT)ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ (2 ΤΕΜ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 30M3 ΕΚΑΣΤΟ»Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104415. 
 4.  Παράταση του χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3 Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104393. 
 1. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του προσωπικού, της Διεύθυνσης Καθαριότητας και  του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 37/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Αποδοχή της δωρεάς της εκπονηθείσας μελέτης για το έργο «Εξωραϊσμός Πλατείας Ηλιάκη στα Πευκάκια Δήμου Αγίας Παρασκευής» και έγκρισή της.