Τακτική συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ θα διεξαχθεί δια περιφοράς, η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την 13.9.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

– 14:00, για τα κάτωθι θέματα:

  1. Πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Παιδιάτρων με σύμβαση Μίσθωσης Έργου έτους 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023» πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
  • Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ψυχολόγου με σύμβαση Μίσθωσης Έργου έτους 2022-2023 στο πλαίσιο υλοποίησης του του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023» πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
  • Ορισμός μελών ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού τροφείων για το σχολικό έτος 2022-2023.
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΩΝ ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.