Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 24/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 24-11-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00μ.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» της “Τ.Κ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6.
  2. Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 24-11-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13.00 με θέματα:
  3. Έγκριση της 35/2022  απόφασης  του Δ.Σ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης περί της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου».
  4. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556.
  5.  Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 2 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Σίτισης» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556.
  6. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 3 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556.
  7. Εξειδίκευση πίστωσης για αποδοχή προτάσεως καλλιτεχνικής συνεργασίας στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις πολιτιστικές – καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με τίτλο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΄΄ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ΄΄».
  8. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς, ήτοι για συμβιβαστική ή μη τιμή μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την προσκυρωτέα έκταση, η οποία σήμερα είναι τμήμα δρόμου με ειδικό ΚΑΕΚ 05002ΕΚ00051, εμβαδού (123,02) τ.μ., στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 050021707003, επί της οδού Βάκχου, στο Ο.Τ. 14Α, της ιδιοκτήτριας εταιρίας με την επωνυμία «Ανδρ. Γκριντζιάς και Σία ΕΕ», της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής είναι ο κ. Ανδρέας Γκριντζιάς, στο ποσό των (475,00) Ευρώ ανά τ.μ.
  9. Ειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία.
  10. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της Πόλης μας.

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.