Νέο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Η δημοτική Αρχή ανακοινώνει την πρόθεση της για την σύσταση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, το οποίο θα έλθει προς ψήφιση στο επόμενο ΔΣ, με βάση το Ν.3443/2006.

Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων καθιερώθηκε με το Νόμο 3443/06. Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι η ανάδειξη των αναγκών της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αλλά Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχωράει ένα βήμα παραπάνω, δίνοντας παραπάνω αρμοδιότητες και δύναμη στους νέους, υιοθετώντας το νέο άτυπο θεσμό των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, που εφαρμόζεται ήδη σε 7 μεγάλες πόλεις τα τελευταία 3 χρόνια (ενδεικτικά ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κοκ), με δικό μας κανονισμό και συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης.

Συνημμένα, θα βρείτε τον κανονισμό που θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το επόμενο ΔΣ, αφού προηγήθηκε η διαπαραταξιακή συνάντηση.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

n.zompolas@agiaparaskevi.gr 

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.