Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/12 (Εισήγηση)

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 30.12.2022ημέρα  Παρασκευή   και  ώρα  11.00 π.μ  με θέμα:

Ακύρωση των υπ΄ αρ. 155/2020 και 198/2020 αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις υπ΄ αρ. 107/2020 και 126/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα και λήψη εκ νέου απόφασης περί σύναψης δανείου ποσού 2.750.000,00€ για την απαλλοτρίωση του ΟΤ 119 (πρώην Εκπαιδευτήρια Μακρή) και κατάρτιση όρων αυτού.

 (Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών).

                                                          Αγία Παρασκευή  29-12-2022

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.