Δάνειο ΜΑΚΡΗ – “παίζουμε τα ρέστα μας”

ο

Γράφει η Λένα Μαρκή

Άσχημα τα νέα για το Δάνειο ΜΑΚΡΗ, δηλαδή την εξασφάλιση των χρημάτων για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119 με σκοπό τη δημιουργία εκεί του 12ου δημοτικού σχολείου. Επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο δήμος βρίσκονταν σε αναμονή της απόφασης της Τράπεζας EUROBANK για την απόδοση δανείου του ποσού των 2.750.000 ευρώ. Καθώς αργούσε η απάντηση η πρόβλεψη όλων ήταν δυσοίωνη και τελικά επιβεβαιώθηκε. Η Τράπεζα ουσιαστικά επιμένει στην προηγούμενη προσφορά της, αλλάζοντας ελάχιστα ασήμαντα σημεία.

Κατόπιν αυτού ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Ζορμπάς κάλεσε τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων σε σύσκεψη την Δευτέρα, 23/01/2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι, τώρα που βγαίνει από το πλάνο η EUROBANK,  έχουν γίνει οι πρώτες επαφές με ένα καινούργιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (την τράπεζα Optima bank που πρωτοαναφέρθηκε ως παράδειγμα από τον κ. Γιώργο Οικονόμου, λόγω του ανάλογου δανείου που έλαβε ο δήμος Γαλατσίου).

Τι συμβαίνει με την απάντηση της EUROBANK και που είναι τα προβλήματα

Η απάντηση είναι σαφώς αρνητική για το Δήμο, γιατί παραμένουν οι ίδιοι όροι ουσιαστικά με την προηγούμενη σύμβαση που εστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο και απορρίφθηκε με την 281/2021 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η EUROBANK δυστυχώς συναρτά το δάνειο με την πορεία των δικαστικών διενέξεων. Δηλαδή ζητάει να λήξουν οι δικαστικές διαμάχες και μετά να εκταμιεύσει τα χρήματα. Σύμφωνα με την προτεινόμενη από την Τράπεζα σύμβαση:

«2.02.02. Για την εκταμίευση του Δανείου θα πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις: α) να είναι σε ισχύ η Απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης του Ακινήτου, β) να έχει λάβει χώρα ο δικαστικός ή ο καθ΄ οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθορισμός της αποζημίωσης του απαλλοτριούμενου Ακινήτου, γ) να μην εκκρεμεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο/βοήθημα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής προς ακύρωση της Απόφασης Κήρυξης της Απαλλοτρίωσης ή/και της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή/και της υπ’ αριθμ. 11543/2011 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του ΟΤ 119 του Δήμου Αγ. Παρασκευής (ΦΕΚ 79/05.05.2011 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) και δ) να έχουν εγκύρως, κατά την κρίση της Δανείστριας, παρασχεθεί οι εμπράγματες ασφάλειες που περιγράφονται στο άρθρο 10 της Σύμβασης καθώς και να έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του Οφειλέτη, που περιγράφονται στο ίδιο άρθρο».

Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμούν δύο προσφυγές της ιδιοκτήτριας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας  οι οποίες θα εκδικαστούν στις 6/2/2023 (για την ακύρωση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου – Αποφ. Νο. 87/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου)  και 8/2/2023 (για την αναίρεση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 1334/2021). Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος οφείλει να διαθέτει τα χρήματα ή να ζητήσει αναβολή της εκδίκασης ώστε να τα βρει.

Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως εάν ληφθεί αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης, υπάρχει ο νόμος 4759/2020, άρθρο 88 (ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ), όπου αναφέρει για την άρση απαλλοτρίωσης «γ)το χρονικό όριο των 18 μηνών από τον καθορισμό τιμής μονάδας σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 20 του ν. 2882/2001, Α΄ 17». Υπολογίζοντας ότι η κήρυξη της απαλλοτρίωσης από το Δήμο έγινε στα τέλη του 2021 (απόφαση Δ.Σ. Νο 87) το χρονικό περιθώριο είναι στην εκπνοή του. Μπορεί βέβαια ο Δήμος να προβεί σε επανεπιβολή απαλλοτρίωσης με ορισμένες προϋποθέσεις, μια εκ των οποίων είναι η άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους …

Άρα, ο Δήμος οφείλει να διαθέτει το χρηματικό ποσό ΠΡΙΝ την εκδίκαση, η Τράπεζα αποδίδει το ποσό ΑΦΟΥ τελεσιδικήσουν οι εκδικάσεις!

Επίσης, κινδυνεύει με αυτόματη άρση της απαλλοτρίωσης!

 Φαύλος κύκλος δηλαδή!!!

Γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα;

Ήδη από το 2021 που απορρίφθηκε η δανειακή σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Γιώργος Οικονόμου (επικεφαλής της Νέας Αρχής) με ανακοίνωση στις 14 Ιουλίου 2021 κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην δημοτική Αρχή.  Από πριν είχε διατυπώσει ισχυρές επιφυλάξεις τόσο για τους καταχρηστικούς όρους του δανείου, όσο και «για την εξοργιστική αδιαφορία και κωλυσιεργία στις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης» όπως έγραφε. Μάλιστα είχε πρωτοστατήσει ώστε να ψηφιστεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου σχετική δαπάνη για σύμβουλο για το ΟΤ 119 (ΜΑΚΡΗ) προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω … Ακολούθησε απραξία που έδωσε το χρόνο στην ιδιοκτήτρια να καταθέσει στο ΣΤΕ αίτηση αναιρέσεως (αναφέρονται παραπάνω).

Ο κ. Οικονόμου καλούσε τότε τη δημοτική Αρχή:

  • Να εξασφαλίσει άμεσα από την Τράπεζα την  τροποποίηση των όρων της δανειακής σύμβασης που θα συμμορφώνεται με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και παράγοντες που μπορούν να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Να εκκινήσει επιτέλους τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό.
  • Να εξασφαλίσει άμεσα εναλλακτική δανειακή σύμβαση με άλλο    χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
  • Να φέρει το θέμα προς συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προφητική ανακοίνωση; Μάλλον απόρροια λογικών συναρτήσεων με βάση τα στοιχεία και την πίεση του χρόνου.

Στη συνέχεια ακολουθούν συχνές ανακοινώσεις και προτάσεις της «Νέας Αρχής» επί του θέματος.

Τον Απρίλιο του 2022 ο κ. Οικονόμου φέρνει (δημόσια και στο δημοτικό συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής) το παράδειγμα του Δήμου Γαλατσίου με λήψη δανείου ύψους 4.250.000, ευρώ από την Optima Bank για την απευθείας αγορά δύο ακινήτων με επιτόκιο 2,9 % (αντί περίπου 4,9 που έχει καταλήξει της EUROBANK λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατες αυξήσεις του EURIBOR) και διάρκεια αποπληρωμής σε 15 έτη (αντί 10 έτη). Ομοίως στο δήμο Γαλατσίου η προηγούμενη σύμβαση που είχε ψηφιστεί με τη Eurobank, απερρίφθη από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς περιείχε όρους καταχρηστικούς για τα συμφέροντα του Δήμου. Η εκτίμηση του εκεί δημάρχου ήταν ότι «… το να ξαναστείλουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες θα ήταν ο πιο σύντομος δρόμος. Έτσι και κάναμε.».

Όλα αυτά όμως αγνοήθηκαν.

Το Δεκέμβριο του 2022 πριν την ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2023, ο κ. Οικονόμου και η παράταξή του κατέθεσε πρόταση με μοναδική τροποποίηση την εγγραφή του συγκεκριμένου δανείου, κάτι που ζητούσαν και άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, για να μην χαθεί το ακίνητο. Η Διοίκηση του Δήμου όμως έλεγε ότι δεν επιτρέπεται να γίνει η εγγραφή.

Όπως δήλωνε και δηλώνει ο κ. Γιώργος Οικονόμου στόχος του είναι να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για να αποκτήσει ο Δήμος το ΟΤ 119 και τα παιδιά να αποκτήσουν σχολική στέγη. Με υπευθυνότητα επισημαίνει τα προβλήματα και κάνει προτάσεις για την απεμπλοκή του δήμου. Ακόμη και τώρα προσπαθεί σταθερά να δώσει χέρι βοηθείας στη δημοτική Αρχή.

Εν κατακλείδι …

Δυστυχώς το Δήμο τον χαρακτηρίζει μια βραδύτητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που δεν έχει προηγούμενο. Πόσο δύσκολο ήταν να αντιληφθεί κανείς, ότι στην ουσία η συγκεκριμένη Τράπεζα κινείται προς το συμφέρον της, πως δεν την απασχολούσε η άποψη του Δήμου και δεν είχε σκοπό να υποχωρήσει των απαιτήσεών της; Γιατί αφήσαμε να κυλήσει αβίαστα ο χρόνος όταν μάλιστα ήταν γνωστόν τοις πάσι ότι στις 6 και 8 Φεβρουαρίου 2023 ήταν ορισμένη η εκδίκαση των αιτήσεων της ιδιοκτήτριας;

Από το 2021 που έγινε η απόρριψη της πρώτης σύμβασης με τη EUROBANK φτάσαμε στις 19/1/2023 να παραληφθεί η νέα δανειακή σύμβαση που παρεμπιπτόντως είναι σχεδόν επανάληψη της απορριφθείσας!

Υπήρξαν έντονα παράπονα από την Αντιπολίτευση ότι δεν ζητήθηκε η συνδρομή της και πιθανές προτάσεις πάνω στο ζήτημα του δανείου. Παρόλα αυτά, ο κ. Γιώργος Οικονόμου κινήθηκε εξ ιδίων, ερεύνησε και έδωσε διεξόδους. Γιατί δεν εισακούστηκε; Το ζητούμενο δεν είναι αν η προσπάθεια απόκτησης του ΟΤ 119 είναι έργο της δημοτικής Αρχής ή αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας, έτσι κι αλλιώς κυρίως ο διοικών θα καρπώνονταν τα επινίκια!!!

Τώρα τρέχουμε να προλάβουμε και να συμμαζέψουμε τα ασυμμάζευτα. Αλλά, ας είναι κι έτσι, στόχος είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής να αποκτήσει τη σχολική στέγη για το καλό των παιδιών του. Ευελπιστούμε η συνάντηση της Δευτέρας να έχει ενωτικό χαρακτήρα και αίσια αποτελέσματα.

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.