Κοινόχρηστα: Πότε διαγράφονται τα χρέη

Είναι γεγονός ότι τα Κοινόχριστα  αποτελούν “πονοκέφαλο” για πολλούς ιδιοκτήτες.

Τα κοινόχρηστα κατανέμονται με κατ’ αναλογία, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος.

Ως γνωστόν, όταν πρόκειται για ενοικιασμένο διαμέρισμα, οι δαπάνες επισκευής και αντικατάστασης βαρύνουν κατά κανόνα τον ιδιοκτήτη και οι δαπάνες συντήρησης και καθαριότητας τον ενοικιαστή.

Ένα ακίνητο μπορεί να μην πληρώνει κοινόχρηστα εάν βρίσκεται στην ιδιοκτησία του κατασκευαστή και παραμένει απούλητο ή αχρησιμοποίητο.

Ωστόσο, για να ισχύει κάτι τέτοιο, πρέπει να ορίζεται από τον σχετικό κανονισμό της πολυκατοικίας.

Τα χρέη των ανεξόφλητων κοινοχρήστων παραγράφονται μετά το πέρας της πενταετίας, αν δεν υπάρξει δικαστική αξίωση και απαίτηση.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η συνέλευση της πολυκατοικίας να έχει αφήσει να μαζευτούν χρέη πέντε χρόνων χωρίς να τα διεκδικήσει.

Σύμφωνα με δικηγόρους, εάν ο οφειλέτης έχει αναγνωρίσει το ποσό, ακόμα και αν δεν το έχει διεκδικήσει για πέντε έτη η πολυκατοικία, τότε θα κληθεί να το πληρώσει. Όπως λένε, η αναγνώριση της οφειλής μπορεί να γίνει με την πληρωμή έστω και ενός μικρού μέρους της, έστω και ενός ευρώ.