Πανηγύρι στις κάτω γειτονιές – Παρασκευή 14 Ιουλίου στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη

Πανηγύρι στις κάτω γειτονιές – Παρασκευή 14 Ιουλίου στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη