«Αποχαιρετισμός στην μητέρα», του Κων/νου Σωτ. Κατσάρα

Αποχαιρετισμός Έφυγε πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών, ήρεμα και χωρίς να μεσολαβήσει κάποια επώδυνη ασθένεια, μια εκλεκτή και σεβαστή Δέσποινα. Γόνος της παλαιάς Αθηναϊκής,...
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Μήνυμα ευαισθητοποίησης από τον ΣΒΑΠ Ας διαθέσουμε μόλις 6 λεπτά από το χρόνο μας. Ενδιαφέρει όλους μας.