“Αποχαιρετισμός στην μητέρα”, του Κων/νου Σωτ. Κατσάρα

Αποχαιρετισμός Έφυγε πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών, ήρεμα και χωρίς να μεσολαβήσει κάποια επώδυνη ασθένεια, μια εκλεκτή και σεβαστή Δέσποινα. Γόνος της παλαιάς Αθηναϊκής,...