Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 3&4/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του...

Τακτική συνεδρίαση ΔΣ στις 26/2

aparaskevi-images.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του...

Στείρα και η επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή του Συμπαραστάτη του...

Από αριστερά: Βλαχογιάννη Π., Βρατσίδα Ε., Κόκκας Γ., Παπασταθόπουλος Λ. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5...

Τακτική Συνεδρίαση στις 5/2

???????????????????????????????????? Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του...

Τακτική Συνεδρίαση στις 22/1

???????????????????????????????????? Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του...

Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ στις 8/1/2020

aparaskevi-images.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του...

Και ο Προϋπολογισμός του 2020 εγκρίθηκε και όλοι έμειναν … ευχαριστημένοι...

Γράφει η Λένα Μαρκή Την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο...

Τακτική Συνεδρίαση στις 23/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του...