Και άλλος σκληρός δίσκος που δεν λειτουργεί! Τι συνέβη στην ΑΜΝΕΠ ΑΕ;

Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη  15/2/2012, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία   «Αναπτυξιακή  Μελισσίων – Νέας Πεντέλης Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο  ΑΜΝΕΠ Α.Ε, στην οποία ο Δήμος Αγίας Παρασκευής είναι μέτοχος  με ποσοστό 24,9% .

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση , εκπρόσωπος του Δήμου Αγίας Παρασκευής ορίστηκε, με βάση την υπ’αριθμ.28/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης ,κύριος Δημήτρης Αλεφαντής.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ήταν τα κάτωθι:

1)   Απόφαση λύσης και εκκαθάρισης της ΑΜΝΕΠ Α.Ε., διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός αποζημίωσής τους.

2)  Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση  των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Δημάρχων για προσφυγή στον Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε αποφασίσει την συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας  και προς το σκοπό αυτό προχώρησε τον Νοέμβριο του 2009 στην καταβολή ποσού 64.438 ευρώ.

Από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΝΕΠ Α.Ε, δεν έχει διαπιστωθεί κανένα όφελος του Δήμου Αγίας Παρασκευής (λειτουργικό, οικονομικό, δημοτικό η οποιασδήποτε άλλης φύσεως), από τη συμμετοχή του στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Η μέχρι το τέλος του 2010 Διοίκηση της εταιρείας προέβη σε διακοπή της λειτουργίας της, διέκοψε τη μίσθωση των γραφείων και παρέδωσε προς φύλαξη τα αρχεία της εταιρείας  στο σπίτι των «de facto» ασκούντων τη διοίκηση αυτής.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 παραδόθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέρος των αρχείων της περιουσίας της εταιρείας καθώς και ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λογιστικά δεδομένα ,του οποίου ο σκληρός δίσκος διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε.

Τα στοιχεία που παραδόθηκαν (λογιστικά ή διοικητικά) είναι ελλιπή και είναι αδύνατη η ανεύρεση στοιχείων από την ανάγνωση του σκληρού δίσκου του Η/Υ προκειμένου να ανασυσταθεί το λογιστικό αρχείο και να αποτυπωθεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Για τους ανωτέρω λόγους εστάλη στις 29/12/2011,από το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών , αρμόδιο για τη δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αίτηση περί έκδοσης εντολής για ανάγνωση και αποτύπωση αρχείων σκληρού δίσκου της ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

Χαρακτηριστικό του  τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα συμφέροντα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, είναι το γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΝΕΠ Α.Ε που όρισε αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή τους ,ορισμένοι δε εξ΄αυτών αρνούνται ακόμα και γνώση της συμμετοχής τους.

Γενικά διαπιστώνεται ότι , μετά την καταβολή από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του σημαντικού ποσού που αναφέρεται παραπάνω, ουδείς ενδιαφέρθηκε να παρακολουθήσει τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου αναφορικά με την αξιοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η υπόθεση θα πάρει  το δρόμο της Δικαιοσύνης με την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών που θα επιληφθούν του θέματος.