Παρακολουθήστε κάποια αποσπάσματα από το δημοτικό συμβούλιο στις 22/2/12 (video)


.