Επιστολή του Κ. Κουβόπουλου προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. με θέμα το METRO

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                            

«ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ                       

ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΝΕΑ  ΠΟΛΗ»

Αγία Παρασκευή 15-3-2012

 

ΠΡΟΣ : 

 

                 Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

Κύριε Πρόεδρε

                         Σας παρακαλώ όπως στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου , εισάγετε  προς συζήτηση και λήψη απόφασης του Σώματος το κάτωθι θέμα :

                              <Λήψη Αποφάσεως για την επέκταση του METRO στην Πόλη μας και υιοθέτηση αναλόγου ψηφίσματος.>

 

Με τιμή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ