14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής!!! ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανέγερσης

Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013, τα μέλη της «επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας» κ. κ. Παρασκευάς Βεντήρης, Αθηνά Σμύρου, Εμμανουήλ Κωνσταντακόπουλος, Ευάγγελος Ζυμαράκης και Σταματούλα Λεγάκη ,συνοδευόμενα από την Τεχνική Σύμβουλο του Δημάρχου κα. Παρασκευή Ζορμπά και την Προϊσταμένη Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου κα. Αλεξάνδρα Παλαμάρη, επισκέφθηκαν το Ο.Τ. 328 στα Πευκάκια προκειμένου να διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το 14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής.
Πρόκειται για οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής το οποίο, δεδομένου ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζει το αντίστοιχο ΦΕΚ, κρίθηκε κατάλληλο από την επιτροπή η οποία και θα προχωρήσει στην έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.
Μετά από την πρώτη έγγραφη διαβεβαίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΚ κ. Ηρακλή Δρούλια, ότι ο ΟΣΚ προτίθεται να προχωρήσει στην ανέγερση του διθέσιου ολοήμερου 14ου Νηπιαγωγείου ,τα επόμενα βήματα που θα γίνουν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου αφορούν στην προετοιμασία των εγγράφων που απαιτεί ο ΟΣΚ προκειμένου να γίνουν οι ενέργειες για την ένταξη και αυτού του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.
Με την ανέγερση αυτού του Νηπιαγωγείου καθώς και με την κατασκευή του 6ου Γυμνασίου, ολοκληρώνεται η υλοποίηση της πράξης εφαρμογής των Πευκακίων όσον αφορά στα σχολικά κτίρια.
Παράλληλα και στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης εφαρμογής, ο Δήμος έχει επίσης προχωρήσει στη σύνταξη της μελέτης του επόμενου Παιδικού Σταθμού στην περιοχή των Πευκακίων.