Αστική Κινητικότητα – Φάση Β΄, β) Υπόγειοι χώροι στάθμευσης

Αστική_Κινητικότητα_220915_4_Page_101Εικόνα 2.

Παρουσιάζεται το 3ο και τελευταίο μέρος της Μελέτης για την Αστική Κινητικότητα και δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής (ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ). Έως τώρα παρουσιάσαμε αναλυτικά τα στοιχεία για τη Δημοτική Συγκοινωνία* και την εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης*. Ας δούμε τι επιλογές υπάρχουν σε περίπτωση που δεν επαρκεί το ΣΕΣ. Επόμενη λύση παρουσιάζεται η δημιουργία Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης.

Βάσει της ανάλυσης των συλλεχθέντων δεδομένων για τη στάθμευση στην περιοχή μελέτης, η προσφορά υπολογίστηκε στις 2.001 θέσεις στάθμευσης με τη νόμιμη ζήτηση και πάλι μεσοσταθμικά να μην ξεπερνά το 80% αυτής, δηλαδή τις 1.597 θέσεις. Η παραδοχή πως η ζήτηση για στάθμευση ακολουθεί τη μεταβολή της κυκλοφορίας παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 (για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό των μετρήσεων).

Αστική_Κινητικότητα_091115_Page_21

Προκύπτει λοιπόν πως η εξέλιξη της νόμιμης ζήτησης έως το έτος 2020 θα αντιστοιχεί στο 80% της προσφοράς ακόμη και εάν ο αριθμός προσφερόμενων νόμιμων θέσεων στάθμευσης μείνει απόλυτα στάσιμος και χωρίς την υλοποίηση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Το άθροισμα της νόμιμης και παράνομης ζήτησης για στάθμευση (στο έτος 2020) θα υπερβαίνει την προσφερόμενη στάθμευση κατά 341 θέσεις, ως μέση τιμή για το χρονικό διάστημα από τις 08:00 έως τις 22:00. Η υλοποίηση του ΣΕΣ αναμένεται αφενός να αυξήσει την ωριαία εναλλαγή στάθμευσης κατά μήκος των οδών όπου θα εφαρμοσθεί, αφετέρου να λειτουργήσει αποτρεπτικά προς ορισμένους χρήστες με αποτέλεσμα να εκτιμάται πως η ζήτηση για στάθμευση θα εξυπηρετείται χωρίς προβλήματα από την προσφερόμενη υποδομή για στάθμευση παρά την οδό.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Οι δύο χώροι που υποδείχθηκαν ως υποψήφιοι χώροι κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης από την Τεχνική Υπηρεσία είναι η πλατεία Αγ. Παρασκευής και η πλατεία Αγ. Ιωάννου, των οποίων οι θέσεις παρουσιάζονται στην εικόνα 2 (Πηγή: © Google Earth).

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου έχει θεωρηθεί ως δεδομένη η απόφαση του Δήμου για την κατασκευή του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου σε συνδυασμό με την κατασκευή ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης 158 θέσεων στο οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Αγ. Παρασκευής, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Μεσογείων με την Αγίου Ιωάννου.

Αστική_Κινητικότητα_091115_Page_23 copyΑστική_Κινητικότητα_091115_Page_24 copy

Αστική_Κινητικότητα_091115_Page_25 copyΑστική_Κινητικότητα_091115_Page_26 copy

Έχοντας ως δεδομένα την παραπάνω πρόταση χωροθέτησης και έγκρισης του νέου χώρου στάθμευσης στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο και ότι η πλατεία της Αγίας Παρασκευής αποτελεί χώρο στον οποίο η Δημοτική Αρχή όπως υποδείχθηκε εξετάζει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας των μετακινούμενων (κατασκευή πεζοδρόμου σε τμήμα της οδού Ε. Γιαβάση) και λόγω της εγγύτητάς της με τη Λ. Μεσογείων σε συνδυασμό με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο κατά μήκος του οποίου διέρχονται και λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ, κρίθηκε ως επικρατέστερη επιλογή η εξέταση της βιωσιμότητας υπόγειου χώρου στάθμευσης επί της Πλατείας Αγ. Ιωάννου. Επίσης, στην Πλ. Αγίας Παρασκευής λόγω της γειτνίασης με τη Λ. Μεσογείων κατά μήκος της οποίας είναι εγκατεστημένοι σηματοδότες και λόγω του γεγονότος ότι οι οδοί Ηρ. Πολυτεχνείου και Ε. Γιαβάση εξυπηρετούν σημαντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους (συμπεριλαμβανομένων και λεωφορειακών γραμμών ΟΑΣΑ) με περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ενδέχεται να απαιτηθεί η κατασκευή εισόδου/ εξόδου με σηματοδοτούμενο κόμβο.

Για την εκτίμηση βιωσιμότητας του προτεινόμενου χώρου στάθμευσης εξετάσθηκε ένα βασικό σενάριο αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου, που αφορούσε στην ανάληψη του κόστους κατασκευής καθώς και λειτουργίας του σταθμού εξολοκλήρου από τη Δημοτική Αρχή.  

Βάσει όλων των δεδομένων αναφορικά με τη στάθμευση και της ανάλυσής τους, εξετάσθηκε το σενάριο βιωσιμότητας του υπόγειου χώρου με χωρητικότητα ίση με 168 θέσεις στάθμευσης. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη χωροθέτηση του υπόγειου χώρου στάθμευσης χωρητικότητας 168 θέσεων.

Αστική_Κινητικότητα_091115_Page_28 copy

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η κατασκευή ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλ. Αγ. Ιωάννου δύναται να έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

 • Αριθμός επιπέδων = 1.
 • Αριθμός θέσεων στάθμευσης = 168.
 • Διάταξη θέσεων στάθμευσης = υπό γωνία 90ο.
 • Κόστος κατασκευής ανά θέση = 20.000€ ~ 30.000€ (για τις ανάγκες της εκτίμησης της βιωσιμότητας στάθμευσης λαμβάνεται ίσο με 25.000€). Το κόστος δεν αφορά το κόστος ανάπλασης/ ανακατασκευής της Πλατείας Αγ. Ιωάννου καθότι αυτό δε δύναται να εκτιμηθεί. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις εκσκαφές, τις μονώσεις, τις αποχετεύσεις, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τον εξαερισμό, την πυρασφάλεια, το σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου, κ.λπ., καθώς και την απλή αποκατάσταση της ισόγειας επιφάνειας.
 • Είσοδος/ έξοδος χώρου στάθμευσης επί την οδό Ελβετίας.  Η είσπραξη του αντίστοιχου τέλους θα καθορίζεται με τη χρήση εισιτηρίου το οποίο θα παραλαμβάνει κατά την είσοδό του ο οδηγός από το αυτόματο σύστημα ελέγχου της μπάρας ασφαλείας. Πριν την έξοδό του ο οδηγός οφείλει μέσω των ακυρωτικών μηχανημάτων που θα υπάρχουν να ελέγξει με το εισιτήριό του το κόστος στάθμευσης, να αποδώσει το αντίτιμο και εντός χρονικού διαστήματος 20 λεπτών να ακυρώσει το εισιτήριο στο αυτόματο μηχάνημα προκειμένου να εξέλθει του χώρου στάθμευσης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Οι κοινές παραδοχές που αφορούν στην εκτίμηση των οικονομικών δεδομένων του προτεινόμενου χώρου στάθμευσης είναι τα εξής:

 •  Έτη λειτουργίας = 25
 •  Ποσοστό μηνιαίας σταθερής μίσθωσης θέσεων στάθμευσης επί του συνόλου = 25%.
 •  Ρυθμός μεταβολής ζήτησης= 0,8% της ετήσιας μεταβολής του Α.Ε.Π. της Ελλάδας.
 • Συνολικό κόστος κατασκευής = 4.200.000€.
 •  Ο σταθμός θα λειτουργεί 24 ώρες και 365 ημέρες το χρόνο.
 •  Η πλήρωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης θα είναι ίση με το 75% της χωρητικότητάς του για 12 ώρες και στη συνέχεια για τις επόμενες 12 ώρες η πλήρωση θα είναι ίση με το 25% της χωρητικότητά του και θα αφορά στις θέσεις εκείνες που έχουν μισθωθεί με μηνιαίο αντίτιμο (για παράδειγμα με μηνιαίο αντίτιμο της τάξης των 100€). Επιπρόσθετα στη διάρκεια των 12 ωρών που η πλήρωση του σταθμού θα είναι ίση με το 75% της χωρητικότητάς του, η πλήρωση θα αφορά στις θέσεις που μισθώνονται με ωριαία μίσθωση και επίσης η ωριαία εναλλαγή εκάστης θέσης θα είναι ίση με 1,0. Δηλαδή κάθε ώρα το 75% των θέσεων του σταθμού θα είναι κατειλημμένες με οχήματα που θα σταθμεύουν χρονική διάρκεια μίας (1) ώρας. Η παραδοχή αυτή βασίζεται στην τιμολογιακή πολιτική του σταθμού που προτείνεται να είναι «επιθετική» ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ωριαία εναλλαγή εκάστης θέσης (για παράδειγμα 1,5€ για την 1η ώρα και 3€ για κάθε επόμενη ώρα).

Για το προαναφερθέν σενάριο λήφθηκαν υπόψη οι κάτωθι βασικές παραδοχές:

 •  Ποσοστό τραπεζικού δανεισμού = 0%.
 •  Ίδια κεφάλαια = 100%.

Όπως αναφέρθηκε το κόστος κατασκευής ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης χωρητικότητας 168 θέσεων εκτιμάται σε 4.200.000€. Τα λειτουργικά έξοδα του σταθμού σε μηνιαία βάση εκτιμάται πως θα αντιστοιχούν στο 80% των εσόδων του. Συνεπώς σε ετήσια βάση τα έσοδα του σταθμού εκτιμώνται πως θα είναι 819.360€/ έτος και τα λειτουργικά έξοδα θα είναι 655.488€/ έτος. Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του υπόγειου χώρου στάθμευσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Είναι σαφές πως στην περίπτωση που το συγκεκριμένο έργο αποφασισθεί, είτε να δοθεί σε ιδιώτη επενδυτή, είτε να τεθεί στο πλαίσιο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιο Ιδιωτικού Τομέα) είναι απαραίτητη η εκ νέου και σε βάθος οικονομοτεχνική ανάλυση της βιωσιμότητας του έργου. Η εκτίμηση αφορά στην ανάληψη του κόστους κατασκευής του σταθμού με ιδία κεφάλαια κατά 100% από τη Δημοτική Αρχή. Σημειώνεται πως η ανάλυση που παρουσιάζεται κάτωθι αφορά στο κόστος κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού και δε λαμβάνει υπόψη το κόστος ανάπλασης/ ανακατασκευής της Πλατείας. Κατά συνέπεια η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης βασίσθηκε στο “do minimum” σενάριο, δηλαδή στην εξέταση κατασκευής του χώρου στάθμευσης σε ένα επίπεδο. Ωστόσο λόγω των επισφαλειών από τις παραδοχές που κρίθηκαν απαραίτητες για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του σταθμού, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας που αφορά οκτώ (8) υποσενάρια. Συγκεκριμένα:

 • Στο Σενάριο 1 – Α τα έσοδα μειώνονται 10% ετησίως συγκριτικά με το προηγούμενο, τα έξοδα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος καθώς και κάθε στοιχείο κόστους απαραίτητο για τη λειτουργία του σταθμού και τη συντήρησή του) αντιστοιχούν στο 80% των εσόδων κάθε έτους και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 4,5%.
 • Στο Σενάριο 1 – Β τα έσοδα μειώνονται 10% ετησίως συγκριτικά με το προηγούμενο, τα έξοδα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος καθώς και κάθε στοιχείο κόστους απαραίτητο για τη λειτουργία του σταθμού και τη συντήρησή του) αντιστοιχούν στο 60% των εσόδων κάθε έτους και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 4,5%.
 • Στο Σενάριο 1 – Γ τα έσοδα αυξάνονται 10% ετησίως συγκριτικά με το προηγούμενο, τα έξοδα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος καθώς και κάθε στοιχείο κόστους απαραίτητο για τη λειτουργία του σταθμού και τη συντήρησή του) αντιστοιχούν στο 80% των εσόδων κάθε έτους και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 4,5%.
 • Στο Σενάριο 1 – Δ τα έσοδα αυξάνονται 10% ετησίως συγκριτικά με το προηγούμενο, τα έξοδα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος καθώς και κάθε στοιχείο κόστους απαραίτητο για τη λειτουργία του σταθμού και τη συντήρησή του) αντιστοιχούν στο 60% των εσόδων κάθε έτους και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 4,5%.
 • Στο Σενάριο 1 – ΑΑ τα έσοδα μειώνονται 10% ετησίως συγκριτικά με το προηγούμενο, τα έξοδα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος καθώς και κάθε στοιχείο κόστους απαραίτητο για τη λειτουργία του σταθμού και τη συντήρησή του) αντιστοιχούν στο 80% των εσόδων κάθε έτους και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 3,0%.
 • Στο Σενάριο 1 – ΒΒ τα έσοδα μειώνονται 10% ετησίως συγκριτικά με το προηγούμενο, τα έξοδα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος καθώς και κάθε στοιχείο κόστους απαραίτητο για τη λειτουργία του σταθμού και τη συντήρησή του) αντιστοιχούν στο 60% των εσόδων κάθε έτους και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 3,0%.
 • Στο Σενάριο 1 – ΓΓ τα έσοδα αυξάνονται 10% ετησίως συγκριτικά με το προηγούμενο, τα έξοδα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος καθώς και κάθε στοιχείο κόστους απαραίτητο για τη λειτουργία του σταθμού και τη συντήρησή του) αντιστοιχούν στο 80% των εσόδων κάθε έτους και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 3,0%.
 • Στο Σενάριο 1 – ΔΔ τα έσοδα αυξάνονται 10% ετησίως συγκριτικά με το προηγούμενο, τα έξοδα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος καθώς και κάθε στοιχείο κόστους απαραίτητο για τη λειτουργία του σταθμού και τη συντήρησή του) αντιστοιχούν στο 60% των εσόδων κάθε έτους και το επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με 3,0%.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Από την οικονομική ανάλυση του σεναρίου με αυξημένη χωρητικότητα, προκύπτει πως ο προτεινόμενος χώρος στάθμευσης για να είναι βιώσιμος θα πρέπει τα έσοδά του να αυξάνονται κάθε έτος κατά 10% συγκριτικά με το προηγούμενο και τα λειτουργικά του έξοδα να αντιστοιχούν είτε στο 60%, είτε στο 80% των εσόδων του κάθε έτος (Σενάρια 1 – Γ, 1 – Δ, 1 – ΓΓ και 1 – ΔΔ).

Σημειώνεται πως μία επένδυση για να είναι βιώσιμη θα πρέπει το IRR αυτής να είναι μεγαλύτερο από 6% (όσο μεγαλύτερη η τιμή του IRR τόσο πιο προσοδοφόρα, άρα και “ελκυστική” η επένδυση). Σημειώνεται πως κρίσιμο στοιχείο για τη βιωσιμότητα του χώρου στάθμευσης είναι η υπολειμματική αξία που εμφανίζει μετά το πέρας του χρόνου ζωής του. Στην προκειμένη περίπτωση η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί με αποτέλεσμα η υπολειμματική αξία του έργου να μπορεί να εκτιμηθεί ως σχετικά υψηλή.

 –
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βάσει της εμπειρίας από προηγούμενες πρόσφατες μελέτες, υιοθετείται η παραδοχή ότι η μεταβολή της κυκλοφορίας ακολουθεί την τάση μεταβολής του Α.Ε.Π. Τα δεδομένα για την ετήσια μεταβολή της κυκλοφορίας λήφθηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) του Νομού Αττικής και οι προβλέψεις για τις μεταβολές του Α.Ε.Π. από την επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Πιθανόν στην προκειμένη φάση για την πλατεία Αγίου Ιωάννου να έχουμε μία εντελώς άσκοπη μελέτη, διότι όπως έχουμε ξανά αναφέρει, η εν λόγω πλατεία είναι δωρεά προς το Δήμο, με ρητές απαγορεύσεις, μία εκ των οποίων είναι και η “απαγόρευση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης επί της επιφάνειας ή υπογείως”. Σαφώς η Δημοτική Αρχή όφειλε να το γνωρίζει πριν αναθέσει στην εταιρεία μελετητών να εξετάσει την διαθεσιμότητα της πλατείας.

2) Τα 4.200.000€ είναι μεγάλο ποσό για χρηματοδότηση εξ’ ολοκλήρου από ιδίους πόρους.

3) Κλείνοντας με τη Φάση Β΄ευελπιστούμε να μην αποτελέσει μία ακόμα μελέτη ξεχασμένη μέσα σε κάποιο συρτάρι.

*ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

1. Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας, Parking και δημιουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

. Αυτή είναι η Β΄Φάση για τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Αγ. Παρασκευή

. Αστική Κινητικότητα – Φάση Β΄,  α)Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter