Ζήτημα χρόνου η μεταφορά του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Παρασκευής

Χωρίς τίτλο

Την 28-06-2016 αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση με μικρή χρονική διάρκεια, σχέδιο νόμου για αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας.

Με το σχέδιο αυτό καταργούνται τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία και δημιουργούνται σαράντα ένα (41) νέα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία στα ήδη υπάρχοντα δέκα επτά (17). Βάσει του σχεδίου νόμου το Υποθηκοφυλακείο Αγίας Παρασκευής θα απορροφηθεί από το έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών Α’, το οποίο θα συγκεντρώνει το αρχείο δεκατεσσάρων (14) υποθηκοφυλακείων και θα εξυπηρετεί είκοσι εννέα (29) Δήμους της Αττικής και αριθμό κατοίκων που υπερβαίνει το 1,5 εκ..

Η μεταφορά του Υποθηκοφυλακείου Αγίας Παρασκευής θα πλήξει λειτουργικά τους 150.000 περίπου κατοίκους των Δήμων Χολαργού-Παπάγου και Αγίας Παρασκευής που εξυπηρετεί.     Στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Παρασκευής ο χρόνος λήψης πιστοποιητικών κτηματολογικού φύλλου και διαγραμμάτων του Κτηματολογίου γίνεται αυθημερόν και η μεταγραφή του πλέον σύνθετου πιστοποιητικού σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ενώ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία φθάνει τους έξι (6) μήνες.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και απαιτούμε να παραμείνει το Υποθηκοφυλακείο στην Αγία Παρασκευή. Η αποκέντρωση των Υπηρεσιών και η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος όλων.