ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Επιστολή “βόμβα” των Καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης

Εργαστηρια-τεχνης copy

Ενόψει της σημερινής, 16-12-2016, συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΔΑΠ, αναφορικά με θέματα των Εργαστηρίων Τέχνης Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα με την Μισθοδοσία των Καθηγητών των Εργαστηρίων, οι καθηγητές που απασχολούνται σε αυτά απέστειλαν επιστολή προς τον ΠΑΟΔΑΠ, αιτιολογώντας τη μισθοδοσία που λαμβάνουν και επίσης μέσω αυτής τοποθετούνται σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των  εργαστηρίων.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

Ημ. 6/12/16

 Προς:

 τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ,

Σ. Παπαμιχαήλ

Κοινοποίηση:

Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής,

Ι. Σταθόπουλο

Οι καθηγητές των Εργαστηρίων Τέχνης του Δήμου Αγίας Παρασκευής : Βοσκοπούλου Αγγελίνα, Γιαννακόπουλος Γιούρι, Δουζενάκη Μαρία, Ζάγγα Γενοβέφα, Ζούνη Ελένη, Καραγιάννη Κωνσταντίνα, Κώτση Ανρδιάννα, Λαουράκη Μαρουσώ,  Λιούγκας Ευάγγελος, Μανιουδάκη Αναστασία, Νικολαΐδης Δημήτρης, Σάρρος Στέλιος, Ταλαγάνη Αριστέα μετά το πέρας  της σχολικής χρονιάς 2015-2016 και με την έναρξη  των μαθημάτων των Εργαστηρίων Τέχνης για τη σχολική χρονιά 2016-2017 αισθανόμαστε την πρωτοφανή, αλλά  επιτακτική ανάγκη να διευκρινίσουμε ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής τα εξής:

1/. Τα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου Αγίας Παρασκευής  για τη σχολική χρονιά 2015-2016  ήταν ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ. Συγκεκριμένα είχαμε 576 εγγραφές μαθητών, ενηλίκων και παιδιών, οι οποίοι απέδωσαν  από 1/9/2015 έως 21/7/2016 δίδακτρα ποσού 105.699,90  ευρώ, απολαμβάνοντας μια σειρά εκπτώσεων στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Χωρίς την εφαρμογή των ανωτέρω παροχών εκπτώσεων οι εισπράξεις των Εργαστηρίων στο πλαίσιο συμβατικής τιμολόγησης θα ανερχόταν στο ποσό των 166.000,00 ευρώ, ενώ  η Μισθοδοσία των Καθηγητών για το σύνολο των μαθημάτων ανέρχεται στο ποσό των 112.000,00 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί στους καθηγητές  για τις παροχές υπηρεσιών για το έτος 2015-2016 μόλις το ποσό 87.990,96 ευρώ, ενώ δεν έχουν αποδοθεί οι μισθοί 3 μηνών του προηγούμενου έτους.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε πως την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου δεν είναι δόκιμο να την επωμισθούν οι εργαζόμενοι καθηγητές των Εργαστηρίων, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθεί βάσει πλαισίου από τον ίδιο το Δήμο.

Περαιτέρω, παρατηρείται ότι η μη τακτική απόδοση των μισθών φέρει ως αποτέλεσμα την μετακύλιση εξόδων προηγούμενων ετών στο επόμενο, με αποτέλεσμα τα έξοδα των Εργαστηριών κάθε έτους σε σχέση με τις εισπράξεις του να εμφαίνονται υπερβεβαρημένα,  όπως για παράδειγμα για το σχολικό έτος 2015-2016 δεν έχει ακόμα αποδοθεί η Μισθοδοσία τελευταίων 3 μηνών, ποσού περί των 48.500,00 ευρώ και η οποία οικονομική εκκρεμότητα θα επιβαρύνει οικονομικά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

2/. Αναφορικά με την ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ των καλλιτεχνών – καθηγητών των Εργαστηρίων, η οποία καθορίζεται ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο ποσό των 22 ευρώ, ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ συμπερλαμβανομένης κάθε νόμιμης επιβάρυνσης και της παρακράτησης φόρου βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς υποχρεούμαστε στην έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή της νόμιμης διαδικασίας. Συγκεκριμένα επί του ανωτέρω ποσού το ποσό των 12 ευρώ αποδίδεται σε φόρους  (φόρος επιτηδεύματος, φόρος εισοδήματος 26%, φόρος αλληλεγγύης, 20% παρακράτηση φόρου) και στον ασφαλιστικό φορέα, καθώς υποχρεούμαστε σε αυτασφάλιση με το καθεστώς που εφαρμόζεται βάσει των συμβάσεων  μας. Τέλος το συγκεκριμένο καθεστώς παροχής υπηρεσιών μας εξαιρεί από καταβολές δώρων, εορτών, αργιών, κανονικής άδειας και επιδόματος αδειών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η καθαρή ωριαία αμοιβή είναι μικρότερη των 10 ευρώ για την παροχή μαθημάτων σε πολυμελή τμήματα και το υπόλοιπο αποδίδεται σε νόμιμες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από το καθεστώς συμβάσεων έργου, απαραίτητες για τη νόμιμη παροχή των υπηρεσιών μας. Η ενδεχόμενη μείωση της ωριαίας αμοιβής των καθηγητών καθιστά απαγορευτική  έως  αδύνατη  την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς ελαχιστοποιείται η καθαρή αμοιβή μας.

3/.  Παρά τη μη καταβολή μισθών της προηγούμενης σχολικής χρονιάς,  και για κάποιους δασκάλους και ακόμη παλαιότερων  οφειλών, οι καθηγητές προσφέραμε τη στήριξή μας στα Εργαστήρια και ξεκινήσαμε τη νέα  σχολική χρονιά σε καθεστώς αβέβαιο και επισφαλές, καθώς για το έτος 2016-2017 παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με ανυπόγραφες συμβάσεις. Το ανωτέρω είναι συνέπεια της οκτάμηνης  διάρκειας της ανάθεσης έργου που ορίστηκε με τις προηγούμενες συμβάσεις. Ενόψει της υπογραφής των φετινών συμβάσεων θεωρούμε  επιτακτική την ανάγκη  12μηνης σύμβασης, καθώς  με την έναρξη των μαθημάτων της επόμενης σχολικής χρονιάς θα επαναληφθεί ένα καθεστώς αβεβαιότητας στη λειτουργία των εργαστηρίων, με Δασκάλους άνευ συμβάσεων, μισθούς μη καταβληθέντες, αδυναμία προς έκδοση προγράμματος  και μη έγκαιρης και ομαλής έναρξης των μαθημάτων.

4/. Αναφορικά με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ των Εργαστηρίων σήμερα. Οι καθηγητές των Εργαστηρίων Τέχνης  επιθυμώντας να συμβάλουν στην ανταποδοτικότητα των Εργαστηρίων αποφάσισαν έκαστος στη διαχείριση του μαθήματος του, να συμπτύξει τμήματα ή και να παρατείνει την έναρξη κάποιου μαθήματος μέχρι την επαρκή συγκέντρωση μαθητών, ώστε να είναι ανταποδοτικό οικονομικά Αντ΄ αυτού παρατηρήθηκε  η εισροή νέων καθηγητών για την ανάληψη αυτών των μαθημάτων σε ελλιπή τμήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη ειδικότητα ασκούνταν μέχρι σήμερα από άλλον καθηγητή. Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι η δημιουργία νέων τμημάτων με ανεπαρκή αριθμό μαθητών και η αντικατάσταση δασκάλων δε συμβάλλουν στην οικονομική Ανταποδοτικότητα των Εργαστηρίων, αλλά αντιθέτως επιβαρύνουν και οικονομικά και ηθικά τα εργαστήρια, καθώς ενισχύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό  μεταξύ των καλλιτεχνών – καθηγητών, πρωτοφανές φαινόμενο για τη συνεργατικότητα που έχουν χτίσει στα Εργαστήρια Τέχνης άνθρωποι που εργάζονται χρόνια σε αυτά και ως Καθηγητές και ως Μαθητές. Επισημαίνουμε, ότι εξαιρείται το μάθημα της φωτογραφίας, για το οποίο υπήρχε έλλειψη της συγκεκριμένης ειδικότητας και με επαρκή συγκέντρωση μαθητών.

Επίσης, όπως προαναφέραμε, παρατηρήθηκε ότι η έναρξη των φετινών μαθημάτων έγινε με τη μη έγκαιρη ανακοίνωση προγράμματος, χωρίς καμία διαφήμιση και με την επιβολή διδάκτρων δύο κατηγοριών με διάκριση των μαθητών σε δημότες και ετεροδημότες, αυτό επέφερε ως αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια  στα Παιδικά Τμήματα των Εργαστηρίων, αλλά και αποχώρηση Ετεροδημοτών. Από την πρώτη στιγμή οι καθηγητές προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε τη λήψη των ανωτέρω μέτρων στα δίδακτρα και επισημάνθηκε η καθυστέρηση της ανακοίνωσης του προγράμματος για    τη ν τρέχουσα σχολική χρονιά. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στο οργανωτικό κομμάτι των Εργαστηρίων με την προϋπόθεση ο λόγος μας να λαμβάνεται και να ζητείται υπ’ όψιν εγκαίρως, αντ΄ αυτού πάντοτε ερχόμαστε αντιμέτωποι με ειλημμένες αποφάσεις.

Θερμή Παράκληση προς κάθε αρμόδιο φορέα που μπορεί να συμβάλει στην άνθιση ενός Εργαστηρίου  Τέχνης που άρχισε να λειτουργεί το φθινόπωρο του 1985 υπό την αιγίδα του  Πνευματικού Κέντρου του Δήμου με πρώτο το παιδικό εργαστήριο και λίγο αργότερα το 1988 με το εργαστήριο των ενηλίκων. Έως το 1994 τα δύο εργαστήρια στεγάζονταν σε χώρους του Συνοικιακού Συμβουλίου του Κοντοπεύκου. Το 1995 μεταφέρθηκαν και τα δύο εργαστήρια στην Μεσογείων 403. Σήμερα βρίσκονται στο πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη νυν Πολιτιστικό και Αθλητικό πάρκο Σταύρος Κώτσης, στην οδό Σπάρτης 1. Από το 1997 τα Εργαστήρια Τέχνης αποτέλεσαν μέρος της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης-ΔΗΠΕΑΠ- του Δήμου ( μετέπειτα ΚοιΠΕΔΑΠ ). Παράλληλα εντάχθηκαν στο Δίκτυο Εικαστικών Εργαστηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού ως ένα από τα πρώτα μέλη του. Σήμερα εντάσσονται στον ΠΑΟΔΑΠ ( Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής ) και αποτελεί μια κοιτίδα πολιτισμού, η οποία διατηρεί υψηλό επίπεδο στις παροχές μαθημάτων από δασκάλους  και μαθητές που έχουν αποδώσει κόπο προσωπικής εργασίας σε πράγματα ορατά και άυλα.

Με εκτίμηση,

Οι Καθηγητές των Εργαστηρίων Τέχνης

του Δήμου Αγίας Παρασκευής

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter