Υπόμνημα- προτάσεις για κεραίες κινητής τηλεφωνίας του κ. Α. Μπαλάσκα πρός τον Δήμαρχο κ. Ι. Σταθόπουλο

Του Μπαλάσκα  Αθανασίου  του Ιωάννη, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός …….., αριθμός …….. Τηλέφωνα: …….., email: athabala@yahoo.gr).

ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, κύριο Σταθόπουλο  Ιωάννη,  που  κατοικοεδρεύει  στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Λ. Μεσογείων 415 – 417.

ΘΕΜΑ: «Υποβολή  προτάσεων για  το θέμα  της εγκατάστασης  κεραιών  κινητής τηλεφωνίας εντός αστικού ιστού».

Αξιότιμε κύριε Σταθόπουλε,

ΜπαλασκαςΣτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2016 προτρέψατε τους κατοίκους που  διαμαρτύρονται  για την εγκατάσταση κεραίας  κινητής τηλεφωνίας  στην οδό Λαγκαδά 10 να καταθέσουν προτάσεις  για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος. Για το λόγο αυτό, αλλά κυρίως λόγω της επιστημονικής ενασχόλησης μου με το ζήτημα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τα τελευταία 15 χρόνια, υποβάλλω τις ακόλουθες προτάσεις ελπίζοντας να συνδιαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη ορθολογική  πρόταση  από το Δήμο Αγίας Παρασκευής προκειμένου να κατατεθεί για αξιολόγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

  1. Επανεξέταση των ορίων ασφαλούς έκθεσης που έχουν θεσπισθεί  με το Νόμο 3431/2006 όπως  τροποποιήθηκαν  με το Νόμο 4070/2012  και εναρμόνιση  τους με τα αυστηρότερα όρια που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (πχ Ιταλία, Ελβετία), λαμβάνοντας υπόψη την αρχή   της   προφύλαξης,   η   οποία,   σε   περίπτωση  αμφιβολίας,   επιτάσσει  τη   λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
  2. Θέσπιση ελαχίστων  αποστάσεων για την εγκατάσταση  των κεραιών  κινητής τηλεφωνίας από  κτίρια ειδικού  ενδιαφέροντος όπως σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς  σταθμούς,  κλπ με ταυτόχρονη  καθιέρωση  αυστηρότερου ορίου ασφαλούς έκθεσης για αποστάσεις μικρότερες από αυτήν.
  3. Υποχρεωτική θέσπιση της συνεγκατάστασης (colocation) των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από   διαφορετικές   εταιρίες,   με  αντίστοιχη  ρύθμιση   της  ισχύος  εκπομπής,   ώστε  να αποφεύγεται η αθροιστική έκθεση στην ακτινοβολία.
  4. Η χωροθέτηση  των  σταθμών  βάσης  κινητής τηλεφωνίας πρέπει  να  είναι  αποτέλεσμα προηγούμενης μελέτης ακτινοπροστασίας που θα γίνεται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, σύμφωνα  με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.  Η διαδικασία αυτή πρέπει οπωσδήποτε  να  προηγείται  της  χορήγησης  κάθε  άλλης  άδειας   ή  έγκρισης  για  την κατασκευή   των   κεραιών.   Επίσης   στη   διαδικασία   αυτή   πρέπει   να   προβλεφθεί    η υποχρεωτική    συμμετοχή   ειδικών   επιστημόνων,   ώστε   να   εξετάζεται  το  ζήτημα  της επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία σε διάφορες αποστάσεις από την πηγή. Η έγκριση της μελέτης αυτής να γίνεται από την ΕΕΑΕ.
  5. Καθιέρωση υποχρεωτικών ετησίων αιφνιδιαστικών μετρήσεων γύρω από εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Άμεση ανάκληση της άδειας  αν διαπιστώνονται παραβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης.
  6. Υποχρεωτική  συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία  (εντός εύλογου  χρονικού διαστήματος) των ήδη εγκατεστημένων nσταθμών βάσης.
  7. Διάλογος με τις εταιρίες  κινητής τηλεφωνίας για τη διαμόρφωση  ενός μοντέλου δικτύου κινητής επικοινωνίας που θα έχει ως σκοπό τη μείωση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας  και την αναβάθμιση των υπηρεσιών.
  8. Ενημέρωση του κοινού με αντικειμενικότητα για την έως τώρα επιστημονική γνώση. Δεδομένου  ότι πραγματοποιούνται παγκοσμίως  εργαστηριακές  και επιδημιολογικές  μελέτες προκειμένου να αναλυθούν  σε πραγματική κλίμακα ποιες είναι οι επιπτώσεις από την έκθεση των  ανθρώπων   σε  ηλεκτρομαγνητικά  πεδία,  θεωρώ   επιβεβλημένη  τη  λήψη  προληπτικών μέτρων, χωρίς όμως να φτάνουμε σε ακρότητες και γενικούς αφορισμούς. Επίσης σας αναφέρω ότι οι προτάσεις μου αφορούν  μόνο το τομέα της ακτινοπροστασίας και δεν επεκτείνονται σε περιπτώσεις πολεοδομικών παραβάσεων κλπ για τις οποίες δεν είμαι ειδικός.

 

Με εκτίμηση

Αγία Παρασκευή, 30-01-2016

Αθανάσιος Ι. Μπαλάσκας

Ηλεκτρονικός Φυσικός (MSc) Ραδιοηλεκτρολόγος Α’

—–
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter