Πρόγραμμα ένταξης του Δήμου σε συλλογής οικιακών οργανικών αποβλήτων μία πρόταση του Αθανάσιου Μπαλάσκα

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ

Του Μπαλάσκα Αθανασίου του Ιωάννη, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός………………, αριθμός…….. Τηλέφωνα: ….., email: athabala@yahoo.gr.

ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, κύριο Σταθόπουλο Ιωάννη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:

Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ιωάννη Σίδερη

Θέμα: «Ένταξη του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε πρόγραμμα συλλογής οικιακών οργανικών  αποβλήτων». 

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) μετέχει υποχρεωτικά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής. Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 52546/16-12-2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και σκοπό έχει την προσωρινή αποθήκευση, την επεξεργασία, τη μεταφόρτωση, την ανακύκλωση και την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, τη λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα δε με τα  στοιχεία του Συνδέσμου, το ποσοστό ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής τα τελευταία χρόνια είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των 66 Δήμων της Αττικής, κατατάσσοντας τον στη δεύτερη θέση το 2014 και στην τρίτη το 2016.

Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία αλλά και το γεγονός ότι η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση πόρων και στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων,  αιτούμαι όπως προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου ο δήμος Αγίας Παρασκευής, να ενταχτεί σε πρόγραμμα κομποστοποίησης που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και αφορά στην εγκατάσταση και αξιοποίηση του δικτύου καφέ κάδων χωριστής συλλογής των οικιακών οργανικών αποβλήτων.

Επιπλέον, προτείνω τη συνεχή ενημέρωση των δημοτών μας (με προτεραιότητα τους μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων της πόλης μας) για τη σημασία της χωριστής διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή και της απόθεσης των οργανικών αποβλήτων σε ειδικούς (καφέ) κάδους, ώστε να επιτευχθεί η μετατροπή τους σε αξιοποιήσιμα υλικά.

news_20805_1_bg

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μου επ’ αυτού του ζητήματος.

Με κάθε εκτίμηση

Αγία Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017 

Αθανάσιος Ι. Μπαλάσκας

Εκπαιδευτικός, Φυσικός M.Sc.

Ραδιοηλεκτρολόγος Α’

—–
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter