Προχωρούν οι εργασίες διαμόρφωσης στο Κοιμητήριο

5622

 

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα σε όλο τον ελεύθερο χώρο του Κοιμητηρίου οι εργασίες δικτύου απορροής ομβρίων όπως και οι εργασίες κατασκευής των διαδρόμων προσπέλασης και χωροθέτησης τάφων σε μεγάλο τμήμα του ελεύθερου χώρου όπως ακριβώς προβλέπει το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο ταφολογίου.
Το σύνολο των εργασιών, σε συνδυασμό με την, σε σύντομο διάστημα, κατασκευή των προβλεπόμενων τάφων-σαρκοφάγων, θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Αγ. Παρασκευής στο Κοιμητήριο.