Προχωρούν οι εργασίες διαμόρφωσης στο Κοιμητήριο

 

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα σε όλο τον ελεύθερο χώρο του Κοιμητηρίου οι εργασίες δικτύου απορροής ομβρίων όπως και οι εργασίες κατασκευής των διαδρόμων προσπέλασης και χωροθέτησης τάφων σε μεγάλο τμήμα του ελεύθερου χώρου όπως ακριβώς προβλέπει το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο ταφολογίου.
Το σύνολο των εργασιών, σε συνδυασμό με την, σε σύντομο διάστημα, κατασκευή των προβλεπόμενων τάφων-σαρκοφάγων, θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Αγ. Παρασκευής στο Κοιμητήριο.