Μπαράζ ανόδου βόλλευ Ανδρών ΑΕ Αγίας Παρασκευής- ΙΩΝΕΣ Α.Σ.Π 28/3

Μπαράζ ανόδου βόλλευ Ανδρών ΑΕ Αγίας Παρασκευής- Ιωνες Α.Σ.Π 28/3 και ωρα 21.45.μμ