Πρόωρη κάθε συζήτηση για την επόμενη μέρα στην Αυτοδιοίκηση πριν οριστικοποιηθούν οι θεσμικές αλλαγές

H δημόσια πρόσκληση της δημοτικής παράταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή» για διαπαραταξιακή συνάντηση-συζήτηση σχετικά με τις αρμοδιότητες μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής εκτιμούμε ότι είναι πρόωρη, από τη στιγμή που τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη νέα δημοτική περίοδο, με βάση και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση.

Η συζήτηση θα έχει νόημα και ουσιαστικό αντικείμενο από τη στιγμή που θα έχουμε στα χέρια μας τα νέα δεδομένα, προκειμένου να αναπτύξουμε τις όποιες απόψεις μας για τα προαναφερόμενα ζητήματα.

Από εκεί και πέρα, σχετικά με την εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και στις Περιφερειακές Ενώσεις των Δήμων η δημοτική παράταξη «Αλλάζουμε» έχει εδώ και πολύ καιρό σταθερή θέση, η οποία συνίσταται στο ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα πρέπει να διατηρεί στενή και δυναμική σχέση με τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.

“Αλλάζουμε” Ενεργοί πολίτες Αγίας Παρασκευής

Γιάννης Μυλωνάκης